Segle XVI

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,31 KB

 

1)La Decadencia literaria:concepte i límits Cronologics


Se sol considerar La mort de J. Roís de Corella (1497) com la clausura del segle d’Or, i la Publicació del poema La Pàtria (1833) de B. Carles Aribau, com l’inici de la Renaixença; entre ambdues dates la Corona d’Aragó entra en decadència política, econòmica i cultural.

Quant a la Llengua, la decadència afecta els usos socialment prestigiats i la literatura Culta, i només parcialment, des del 1707, els usos administratius. El terme Decadència és doncs, una designació convencional aplicable més aviat a la Història literària.

Amb tot, bé si es Considera el decandiment literari com un producte de l’evolució cultural Interna, o bé si es posa èmfasi en la pressió dels factors externs s’hauria D’evitar una visió simplista dels fets.

Al capdavall, és L’inici i desenvolupament d’un procés de substitució lingüística mitjançant el desenvolupament D’un bilingüisme social diglòssic: el castellà es va introduint en els àmbits D’ús del català de manera progressiva fins a situar-se com a Llengua A.

2) Causes extraliteràries de la Decadència

Podem constatar L’existència de factors històrics externs a allò estrictament literari en el Procés de decadència; paradoxalment, cal remuntar-se al Segle XV, el més Brillant de la literatura, per trobar les primeres causes de pèrdua de poder Polític i econòmic de la Corona d’Aragó, i del conflicte lingüístic amb el Castellà.

A) Segle XV


- El canvi de Dinastia, i la posterior uníó dinàstica amb la Corona de Castella (1479), van Provocar la castellanització lingüística de la cort. La noblesa es Castellanitza molt prompte, i s’atorguen molts càrrecs públics a castellans

- Les guerres Internes a la Corona afebliren l'economia i la demografia a Catalunya de manera Intensa.

-Les epidèmies de Pesta també foren un factor impostant de descens demogràfic

- La implantació De la Inquisició castellana (1483) va limitar la producció.Literària i la Publicació - Desaparició de la Cancelleria Reial el 1494.

B) Segle XVI


- La Guerra de Les Germanies (1519-23) al País Valencíà i a les Illes Balears són un factor d’inestabilitat Econòmica i una excusa d’intervenció de Castella; la repressió de la virreina Germana De Foix afectà molt les classes mtjanes valencianes. La cort de la virreina Esdevé un notable focus de castellanització.

-El bandolerisme, Que és alhora una conseqüència i un impulsor de la crisi econòmica.

- Sedentarització Definitiva de la cort al centre peninsular.

-La multiplicació De llibres, estava sotmesa a criteris de rendibilitat comercial. Les edicions En castellà es van fent cada vegada més nombroses, tant a València com a Barcelona.

- El comerç, i en General l’activitat econòmica desplaça el seu centre de gravetat a l’Atlàntic. La Corona d’Aragó quedà exclosa de l’explotació d’Amèrica fins a la segona meitat Del Segle XVIII.

C) Segle XVII


-L’expulsió dels Moriscos (1609) va suposar un descens de població de més del 30% al País Valencíà, I la consegüent crisi econòmica; les zones que quedaren despoblades van ser repoblades Preferentment amb gent de parla castellana, cosa que consolidà la Castellanització de les comarques d’interior, i fins i tot el retrocés de la Frontera lingüística.

- La Guerra dels Segadors A Catalunya (1640-52),va dur com a resultat el Tractat dels Pirineus (1659), Que va integrar la Catalunya del Nord a l’estat francés, amb la corresponent francesització .

D) Segle XVIIIDesprés de la derrota en la Guerra de Successió(1700-1715) els Decrets de Nova Planta (1707-16) van abolir les lleis aragoneses, catalanes i valencianes, I se n’imposaren d’altres inspirades en les castellanes i d’efecte clarament Centralitzador. A partir de llavors, l’únic idioma considerat “oficial” fou el Castellà.


Comença tota una sèrie de mesures legals que persegueixen l’ús formal de la Llengua catalana,fruit de la política centralista de la nova dinastia dels Borbons. Destaquem:

.Totes les Universitats catalanes van ser clausurades, i es decreta la creació de la Universitat de Cervera, amb una perspectiva centralista i castellanitzadora.

.Del 1718 hi ha Una Instrucción Secreta(...Para) los Corregidores de Cataluña.

.1768: Reial Cèdula de Carles III perquè en tota la Corona d’Aragó “se actúe en lengua castellana”, Especialment en la justícia i l’ensenyament.

.1773: s’imposa El castellà als llibres de comptabilitat empresarial.

.1779: es Prohibeixen les representacions teatrals en llengües altres que el castellà.

.Al Segle XIX, S’accentua aquesta tònica, fins al punt de fregar l’absurd en prohibir parlar En català per telèfon el 1896

Menció especial Mereix el cas de Menorca, que restà sota dominació anglesa durant 89 anys anys, Fruit del Tractat d’Utrecht.

Tanmateix, al Segle XVIII s’inicia la recuperació econòmica de Catalunya, i en menor grau del País Valencíà i les Illes; es posen d’aquesta manera les bases per a la Renaixença cultural i política del Segle XIX. 

Entradas relacionadas: