Segle XIX a Europa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,32 KB

 

Definició IMPERIALISME: extensió del domini d´un país sobre uns altres.

-Què és METRÒPolí? És el país que colonitza.

-Què són les COLÒNIES? Són els territoris colonitzats.

-Imperialisme com a fenomen que no és nou. Per què? Perquè no apareix al segle XIX, sinó que

trobem imperis molt abans, com per exemple a l´època dels romans: l´Imperi ROMà.

*Als segles XVI i XVII els imperis més importants eren Espanya i Portugal

-Segle XIX: en aquest segle les principals potències colonials van ser Gran Bretanya i França.

-El segle XIX va ser un segle en què va existir tensió, conflictivitat entre els països que volien

controlar i conquerir més territoris: cas d´Àfrica. Per evitar els conflictes a l´Àfrica, el canceller alemany

Bismarck va convocar la conferència de Berlín de 1885, que va regular les condicions d´ocupació i explo-

tació d´Àfrica.

-Expansió dels imperis del Segle XIX molt ràpida i general per la superioritat tecnològica i militar dels

països colonitzadors: per la segona fase de la INDUSTRIALITZACIÓ.

-Quines són les CAUSES o els FACTORS que cal destacar de l´IMPERIALISME?

Causes econòmiques, causes polítiques, causes demogràfiques, i causes ideològiques
:

-CAUSES ECONÒMIQUES: augment de la producció per les 2 revolucions industrials;

transformació de les COLÒNIES en MERCATS on es venien els productes elaborats a les METRÒ-

Polí; construcció de ferrocarrils/ ports a les COLÒNIES; i búsqueda de primeres matèries a les Ço-

LÒNIES per tenir un preu més baix.

-CAUSES POLÍTIQUES: voluntat d´augmentar el prestigi d´un país i orgull nacional (relacionat

amb el Congrès de Viena de 1815), i búsqueda de territoris estratègics, com Gibraltar, Malta, Xipre, o

Egipte.

-CAUSES DEMOGRÀFIQUES: per gran creixement població europea.Aquest creixement va ser

la causa per la qual molts governs van animar els fluxos migratoris cap a les colònies.

-CAUSES IDEOLÒGIQUES:

1) ideologies racistes: europeus convençuts de què la raça blancaera superior

2) missions cristianes a Àfrica, Àsia, i Oceanía

3) curiositat científica (SOCIETATS GEOGRÀFIQUES)


Entradas relacionadas: