Quins sectors van ser els primers adoptar nou sistema industrial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,42 KB

 

Personatges Revolució industrial


John Smeaton


: va construir un molí d’aigua, demostrant que l’impuls D’aigua per adalt era més eficient, feia el doble de força. S’aplica a “Water frame” Richard Arkwright:
maquina que funcionava amb una roda hidràulica la qual Feia un fil millor i més resistent. Com que ho va patentar va Guanyar molt. Al tenir màquines les fàbriques van començar afer Torns seguits (24h) buscaven treballadors com dones i nens que no Estaven qualificats ja que ho feien tot les màquines i eren mal Pagats. 

James Watt:

Propulsor màquina de vapor, a diferencia de la de Newcomen hi Havia un condensador, feia el cilindre més eficient: la feia dos Vegades més potent i gasta la meitat de carbó Matthew Boulton:
soci de James Watt, ell va empendre noves idees. Va inventar També la primera fotocopiadora. Tenia un esperit empresarial, va Aconseguir que Watt modifiques la seva màquina, en comptes del Balançí va posar-hi una roda (molt més eficient). 

Adam Smith:

economista, Joseph M. Jacquard: va inventar el seu telar per Fer estampats automàticament Joseph M Jacquard:
teler que feia teixits estampats (etapa Napoleó). Aquest Sistema serà la base dels ordinadors

INOVACIONS → Pudelació:
Refinament del ferro, rebaixar el contingut de carboni i sofre, s'obté ferro forjat. Henry Cort 1783  → Laminatge:

→ Convertidor Bessemer


Thomas Bessemer: convertidor per transformar ferro en acer.


Revolució Dels transports


Alta Producció i alta demanda requereixen nous mitjans de transport. 
Obadiah Eliott Suspensió el·líptica. Suspensió dels carruatges→ doble el Numero de passatgers. 
John Mac Adam Sistema de carreteres macadan. Temps del viatge es redueix un 80% Thomas Telford→ Millora de les carreteres: 9 m d'ample, drenatge i murs de contenció. Construcció de ponts i canals. Pont penjant de Menai: el mes llarg De l'època James Brindley→
Cavalls ferien la Força i l'aigua transportaria la càrrega. Construcció encluses. Ajuntar rius. Túnels Richard Trevithich→ va construir la Primera locomotora de carretera (Puffinng Devil Diable que fa pufs.) Primera locomotora de la història sobre raïls (podia portar 10 Tones i 70 homes feia un trajecte de 14,5Km i arribava a la velocitat De 8) 

George Stephenson i Robert Stephenson→

Primer Ferrocarril: Stockton- Darlington 32 vagonetes oberts ocpuats per 300 Passatgers i 12 vagons de carbó.L'EXPANSIÓ COMERCIAL


Mes transports→ mercats mes Amplis. Mes producció (innovacions tècniques). Mes població(mes Poder adquisitiu/ mes demanda) 

→ Comerç interior:

Va fer amplia els mercats locals i va consolidar un mercat d'àmbit Nacional, regional i nacional que va augmentar i afavorir el Creixement industrial → Comerç exterior:
amb les colònies extraeuropees va oferir el Regne Unit els Mercats on podia exportar la producció de les noves indústries i Començar l'arrencada industrial 2- Perquè la industrialització va afavorir el creixement de les Ciutats?Fixa't en el plànol i explica l'estructura per barris d'una Ciutat industrialització 
Les ciutats grans metròpolis Perquè els habitants es van multiplicar. 

3- En què es diferenciaven els barris burgesos dels barris obrers?

La burgesia va Planificar nous barris residencials que tenien edificacions de Diversos pisos amb habitatges luxosos i còmodes, envoltades d'espais Enjardinats, comunicades per mitjà d'àmplies avingudes i dotades de Serveis Als barris obrers No hi havien infraestructures (els carrers no estaven asfaltats i no Tenien clavegueram) i la falta d'espai va provocar l'amuntegament als Habitatges.


L'EXPANSIÓ DE LES CIUTATS


Industrialització→ ciutats→ Grans metròpolis→ Enderrocar muralles, nous barris (nou model de Construcció d'habitatges). Mitjans de transport: ferrocarril i Tramvia. Infraestructures: empedrat carrers i clavegueram i canonades D'aigua. Serveis: nous comerços, hospitals, mercats, teatres...Entradas relacionadas: