Sector terciari a Rússia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,26 KB

 

¡Escribe tu texto aquí!
sector terciari:
Inclou educació, cultura sanitat, comerç, transport.
. Serveix per millorar la vida de les person. Ha adquirit importància als països rics sobre tot. – És el més desenvolupat i crea més llocs de treball. –No produeix bens sinó dona serveis Sector terciari banal: necesaria poca informació i mal pagat serveis domèstics i venda ambulant. Sector terciari superior o quarternari: necessari molta informació i ben pagat. Característiques: -són heterogènies per la varietat i la cualificació de les empreses. –Les activitats són intangibles, inmaterials, immposibles d’emmagatzemar, estan situades a prop del consumidor, tenen un nivell de mecanització baix i s’expandeixen per tot el mónSANITAT:
millora de l’esperança de vida: amb una millora alimentació gràcies als progressos en l’agricultura, les millores en la higiene, el descobriment de vacunes i antibiòtics contra les epidèmies. És un servei bàsic: és un dret i l’estat espanyol ho garanteix. La sanitat no és igual als països riscs que als pobres: (diferencies) la OMS organització mundial de la salut, vetlla per combatre aquestes diferencies.TURISME: activitats del sector terciari amb més creixement als països desenvolupats. Al segle xx és va convertir en un boom per les següents causes: -La generalització de la setmana laboral de 5 dies i el període anual de vacances pagades. –la societat del benestar assegura pensions d’invalidesa i de vellesa.-Generalització de l’us de l’automobil i la millora de la xarxa. Llocs més demandats: Països d’Europa, Estats Units, Japó, Carib, Mediterrani. Nuclis turístics: centre emissor: origen. Nucli receptor: destí .Nucli proper: -200km.
nucli intermedi 200/2000km. Nucli llunyà: +2000km. Oferta turística: - Turisme de sol i platja: salou...-Turisme de cuitat: Barcelona...-Cultural: Museu del prado...-De neu: Pirineu...-Rural: aigües tortes...-Balneari: Caldes de Montbui...-Esportiu o d’aventura: Ràfting... Importancia econòmica: Genera la creació i l’expansió d’empreses i serveis com companyies aèries, agencies de viatges, cadenes hoteleres.. Aquestes empreses, a la vegada proporcionen molts llocs de treball i diversificats: cambrers, guíes turístics..COMERÇ: És la compra i la venda de mercaderies amb la finalitat de satisfer les necessitats de la població, al principi es feien intercanvis de materials i quan va arribar la moneda es va donar un valor més exacte al que es venia o s’intercambiava. Tipus: interior: venda a l’engrós(majorista), venda al detall (minorista). Exterior: -exportacions: venta dels meus productes a altres països.-importacions: compres al altres països. Balança de pagaments: deficitària (deure diners) o excedentària (tens més diners dels que deus). Balança comercial: negativa o positiva. Comerç a l’actualitat: es caracteritza per: moure grans quantitats de productes. Crea una xarxa de relacions a àmbit mundial. És una activitat juntament amb el transport que ocupa moltes persones. S’ha concentrat i de forma creixent ha reduït el nombre d’empreses. Intercanvis comercials internacionals: des de el s.XX ha experimentat desenvolupaments espectaculars inclou espais molt amplis i augmenta constantment el seu valor econòmic. Els majors intercanvis es produeixen entre: la UUEE, el japó, xina, Àsia oriental i EEUU. Es comercialitza sobretot els productes manufacturats. TRANSPORT: Activitat per mitjà de la cual una persona o mercaderia es traslladada d’un lloc a un altre. Tipus: aeri(aeroports, heliports), marítim(ports), terrestre(autovies, autopistes...), subterrani(metro). Funcions: permet el desplaçament quotidià de la població, possibilita el desplaçament a llocs allunyats, fa possible distribuir bens i serveis. Revolució dels transports: augment del tonelatge, la intermodalitat en el transport de mercaderies, augment de la velocitat, millora en la infraestructura viària, augment de la seguretat, la reducció del preu per transport. Transport aeri: Transporta persones o mercaderies lleugeres a llarga distancia, gracies a la seva rapidesa i seguretat, encara que és car perquè els avions consumeixen molt carburant i necessiten un manteniment rigorós, ademés exigeixen grans espais perquè el transport aeri sigui eficaç. Transport marítim: la manera més idònia per desplaçar a molta distancia mercaderies pesades o perilloses. Un dels inconvenients és que és molt lent i sovint la carrega es perillosa i pot ser un risc per al ecosistema marí.PARAULES: autarquia: economia que és nomes al territori o país al cual delimita i depenen completament dels seus recursos. Serveis socials: conjunt d’actuacions orientades a millorar la ciutadania mitjançant la prestació d’informació, atenció i suport personal. Low cost: Aerolinea que ofereix una tarifa més barata a cambi d’eliminar alguns serveis que rebien els passatgers normalment. Patrimoni de la Humanitat: llocs específics del planeta catalogats per preservar i donar a conèixer arreu del món.

Entradas relacionadas: