Secor primarii

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 8 KB

 
agricultura:comprén totes les tecniques que ens permeten obtenir les materies primeres d'origen vegetal. Tecniques de conrreu:per aconseguir primeres materies sempre cla seguir unes operacions: la neteja i desbrossament del sòl, la llaurada, la sembra,el reg, el tractement de malalries i la collita. neteja i desbrossament del sòl: s'ha d'eliminar els arbes, treure les pedres, matolls etc.. a de qdar un sòl llis també aldrà treure pedres, roques perque dificultarien la llaurada. Caldrà treura-li la pendent per facilitar que treballin les maqines.llaurada:consisteix en trencar la capa superficial del terreny i fer sortir a la superficie la terra qie hi ha a sota, per aconseguir-ho s'utilitza l'arada es com un ganivet gros amb forma curvada. La llaurada es pot fer am bous,ases o animals forts o am maquinaria com el tractor. Llaurant el sòl s'aconsegueix que la terra quedi esponjosa i estovada i que la capa superficial es renovi i s'oxigeni i per facilitar el creixement dels vegatals. S'han d'eliminar els microorganismes amb fungicides i insecticides.Les plantes absorveixen adobs. la sembra:les dos maneres de sembrar son amb llavors o amb planter. Les llavors: s'introdueixen a la terra am la mà o am l'ajut d'una maquinaria. El planter: són ptites plantes que s'han germinat a partir d'una llavor en unes instal·lacions especials que quan tenen una mida adequada la translladen a un altre llo ci alla la deixan que creixi. la sembra am llvor es mes senzilla que la de planter pero no es tan efectiva. Amb el planter ebs assegurem que practicament totes les plantes creixeran i amb els de llavor no smpre germinen totes ja que se les poden mejar els ocells..reg:aigua de la pluja es de secà i la'igua artificial es de regadiu.reg per inundació: l'aigua procedent de diposits o tius ariiba al camp per mitja de canals. reg per infiltració: es similar a l'anterior, pero quan s'obren les comportes, l'aigua no inunda tot el camp, sinó que circula per uns canals petits i l'aigua filtra. reg per aspersió:es la tecnica mes semblan a la pluja natural, utilitzen uns aspersors que reben l'aigua a pressió per mitja d'une canonades i la llencen al voltat de tot arreu en forma de pluja no es artificial. reg per dogoteig: consisteix en una instal·lació de canonades estretes de plastic distribuides per la superficie del terreny ql cosatat de totes les plantes. Les canonades tenes petits forats per un surt l'aigua mol a poc a poc en forma de gotes.tractament de malalties:es perqueno es morin i els hi has de posar productes químics com: fungicies: per eliminar els fongs i insecticides:per eliminar insectes.collita:es quan el fruit o les plantes han arribar al seu estat òptim de maduració i es recullen.ramaderia:es el conjunt de tecnikes k ens permeten obtenir les primeres materias d’origen animal.escorxador:és on es scrificat i esquarterat l'animal per poder fer-ne despres la distribució i comercialització.camps:es el pasturatge, estan lliurament en una area de terreny.granges: farratge:esta format x un conjunt de vegetals conreats als camps i es pot consumir fresc o ensitjat. Pinso: es un compost fabricat industrialment a partir de cereals.bestiar avícola (aviram):format x les aus de ral les gallines, els stres, les oques, els anecs…

Bestiar boví: format x vakes, vedells i bous.Bestiar oví: format x ovelles i cabres.bestiar porci:format per porcs. la pesca:pot ser costanera: a prop de la costa, amb vaixells petits i poca tripulació. El prodcute ontingut es dut rapidament al port.Altura: lluny dels ports, amb vaixells grans i ben equipats. pesca canya i ham:es practica al riu o amb vaixells petits, quan es practica mb vaixells petits i poten canyes fortes es diu curricà i quan es fa amb vaicells grans i molts treballadors es diu oesca amb pinxo. Captes tonyines i llobarros.Pesca amb palagre:tecnica costanera de parany fix, consisteix a situar al mar una llarga corda,la mare, de la qual penjen uns fils mes curts, els braçols, amb uns hams a l'extrem. Capturen el lluç, l'orada...peca amb nansa:tecnica costanera, consisteix a situar al mar la nansa que te forma de gabia feta amb vimet amb un esquer a l'interior que es gacil entra po no surtir, es llença ia l cap d'unes hores es recull. Capturen l'escamarlà, llamàntol, llagosta...pesca d'arrossegament o ròssec:s'utilitza un xarxa en forma de bossa que s'arrosega pel fons del mar. Es captura tota mena d'especies, la xarxa no es porta a la fondaria adequada per no fer malbe les plantes, i es captura el rap...pesca altura:s'utilitza sistemes electronics, radar, sònar, satel·lits, també s'utilitza tecniques d'encerclament i deriva. El producte obtingut se li aplica una tecnica de conservació com el cogelador.pesca amb teranyina:tecnica amb xarxa anomenada s'encerclament que es fa de nit. S'atrauen els peixos i els rodeixen. Es captua sardines, anxoves, verats,,,A vegades les xarxes es trebquen i s'han d'arreglar. Actualment un dels problemes que presenta l'activitat pescaria és la sobreexplotació dels recursos marins que es deguda a les captures intensives , a la pesca d'animals immadurs, ala destrucció dels fons marí i a la utilització de xarxes molt atapeides i de tecniques pos selectives com la d'arrosegament.per avitar: implantar èpoques de veda i prohibir la pesca de peixos petits. La utilitzacio excesiva de productes no naturals, pot suposar la contaminació del medi ambient i pot arribar a afectar la salut dels consumidors.aqüicultura:consisteix en la cria i engreix de peixos, mol·luscs o crustacis en instal·lacios adekuades. kestes instal·lacions poden ser gàbies, anomenades piscifactories o muscleres, k es situen a mar obert; o basses, k es situen a terra.Alimentació:es una de les necessitats basikes k tenim tots els éssers vius.X satisfer akestes necesitats d’alimentacio i de vestit s’utilitza tmbe el proces tecnologic.En aket cas, el proces es una mica diferent d’akell k es segueix x construir objectes.processos tecnologics:s’ha passat x 3 fases bteni les materias primeres, sotmetreles a uns procesos de transformació o elaboració dins les fabrikes i, finalment cialitzar els productes acabat.sector primari:el formen activitats dedicades a obtenir materias primeres naturals d’origen ani o vegetal.sector secundari:compren les industries.sector terciari:format x la resta d’activitats. L’agricultura,la ramería i la pesca són les k ens permeten obtenir les materias primeres.

Entradas relacionadas: