Sdfdsfsdgf

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,7 KB

 
1. Un ió positiu serà atret per qualsevol ió negatiu. CERTA: qualsevol cos carregat positivament serà atret per qualsevol altre cos carregat negativament. No importa com ha adquirit la càrrega, l’atracció només depèn de la quantitat de càrrega i de la distància entre els dos cossos carregats2.Un ió sodi només està enllaçat amb l’ió clorur que li ha cedit el seu electró. FALSA: cada ió sodi positiu està enllaçat amb cada un dels ions clorurs negatius veïns. No té importància la manera com els ions han adquirit la càrrega. 3. Un àtom de sodi només pot formar un enllaç iònic, per que només té un electró per cedir en la seva capa de valència. FALSA: un ió sodi pot formar enllaços forts amb tants ions clorur com sigui possible d’empaquetar eficaçment en l’estructura cristal·lina. En el NaCl hi ha sis ions clorur enllaçats fortament amb cada ió sodi.4. El motiu per el qual es forma un enllaç entre els ions clorur i els ions sodi es degut a la transferència d’un electró entre ells. FALSA: El motiu per el qual es forma un enllaç entre els ions clorur i els ions sodi es per que tenen càrregues elèctriques de diferent signe.5. En el diagrama un ió clorur es atret per un ió sodi mitjançant un enllaç i també hi ha forces d’atracció amb altres tres ions sodi FALSA: En el diagrama cada ió clorur es atret per quatre ions sodi formant un enllaç amb forces electrostàtiques. (Hi hauria també un cinquè ió sodi damunt de l’ió clorur i un sisè a sota, que no es mostren en el diagrama).6. En el diagrama cada molècula de clorur de sodi conté un ió sodi i un ió clorur. FALSA: No hi ha molècules en el clorur de sodi, només hi ha ions. Una molècula correspon a un grup d’àtoms units entre sí fortament, i enllaçats feblement (si és que hi han forces) amb les altres molècules. En el clorur de sodi cada ió està fortament enllaçat als altre sis més propers.7. Un enllaç iònic consisteix en l’atracció entre un ió positiu i un ió negatiu. CERTA.8. Un ió positiu es pot enllaçar a qualsevol ió negatiu veí si està suficientment a prop. CERTA. L’enllaç és precisament l’atracció entre ions de càrregues oposades. Si els ions2.estan suficientment a prop aquesta força farà un enllaç fort. Un ió negatiu serà atret per qualsevol ió positiu. CERTA: qualsevol cos carregat negativament serà atret per qualsevol cos carregat positivament. No importa com ha adquirit la càrrega, l’atracció només depèn de la quantitat de càrrega i de la distància entre els dos cossos carregats.10.o es possible saber on estant els enllaços iònics a menys que no coneguem quins ions clorur accepten electrons de quins ions sodi. FALSA: l’enllaç és atracció entre ions, hi ha un enllaç entre qualsevol dels ions adjacents.


     11.Un ió clorur només està enllaçat amb l’ió sodi que li ha cedit l’electró. FALSA: cada ió clorur negatiu està enllaçat amb tots els ions sodi positius que l’envolten. No importa com ha adquirit la seva càrrega. 12.Un àtom de clor només pot formar un únic enllaç iònic fort per que només pot acceptar un electró a la seva capa de valència. FALSA: un ió clorur pot formar enllaços forts amb tants ions sodi com sigui possible d’empaquetar eficaçment en l’estructura cristal·lina. En el NaCl hi ha sis ions sodi enllaçats fortament amb cada ió clorur.13.Hi ha un enllaç entre els ions en cada molècula, però no hi ha enllaços entre les molècules. FALSA: no hi ha molècules en el clorur de sodi, si no una xarxa indefinida d’enllaços en tota l’estructura.14.Un ió negatiu només pot ser atret per un ió positiu. FALSA: no hi ha un límit per el nombre d’ions positius que poden atraure a un ió negatiu. (el únic límit és el nombre que es poden empaquetar junts).15.El motiu per el que es forma un enllaç entre els ions clorur i els ions sodi es que tenen càrregues oposades. CERTA: càrregues oposades s’atrauen mútuament, i la força d’atracció és l’enllaç iònic.16.En el diagrama un ió sodi es atret per un ió clorur mitjançant un enllaç i també hi ha forces d’atracció amb altres tres ions clorur. FALSA: En el diagrama cada ió sodi es atret per quatre clorur formant un enllaç amb forces electrostàtiques. (Hi hauria també un cinquè ió clorur damunt de l’ió sodi i un sisè a sota, que no es mostren en el diagrama).17.Un ió positiu només pot ser atret per un ió negatiu. FALSA: no hi ha un límit per el nombre d’ions negatius que poden atraure a un ió positiu. (el únic límit és el nombre que es poden empaquetar junts).18 .Un enllaç iònic es forma quan un àtom cedeix un electró a un altre àtom, de manera que ambdós tenen completa la capa de valència. FALSA: un enllaç iònic és la força electrostàtica que manté units dos ions de càrregues oposades. Els ions es poden haver adquirit la càrrega per transferència d’un electró, però en general, els ions ja estaven amb càrrega molt abans de que entressin en contacte. L’enllaç no es tan fort en els pocs casos en que l’electró s’ha transferit entre dos àtoms per formar els ions que ja estaven enllaçats.19.Un ió negatiu es pot enllaçar a qualsevol ió positiu si està suficientment a prop. CERTA: L’enllaç consisteix en l’atracció entre ions de càrrega oposada. Si els ions estan suficientment propers, es formarà un enllaç fort.20.En el diagrama no es mostren molècules. CERTA: Una molècula és un grup d’àtoms units entre si fortament, i amb enllaços febles (si és que hi són) amb les altres molècules. En el clorur de sodi cada ió està fortament enllaçat amb els sis ions veïns.

Entradas relacionadas: