Sdfafsdasd

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,2 KB

 

*Relacions de treball; 1. Rel. laborals->regulades->Dret laboral. 2.Rel. laborals especials->Norma especial. 3.Rel no laborals->altres normes. *Condicions de Dret laborals: 1.treball infantil;durada de la jornada;salari;vacances;descansos;Proteccio socialseguretat i higiene.Sindicats.Dret a vaga.*2.Relacions laborals; +Personal, te q ser el mateix treballador, no un altre.+Voluntaria,el treballador no es obligat.+Per compte d'altri, el treball o fa una empresa.+Retribuida, un salari per el seu treball.+Dependent,mana l'empresari sobre el treballador.*Rel. laborals especials, disposen d'una normativa propia, i regula tot.*Rel no laborals.1.La relacio de servei dels funcionaris publics.2.Prestacions personals obligatories.3.Els consellers no desenvolupin una altra activitat en l'empresa.4.Els treballs efectuats a titol d'amistat.5.Els treballs familiars, llevat la condicio d'assalairats.6.Els agents comercials7.Els transportitstes.8.Els treballadors autonoms.*Ambit professional,1.Dimensio,+ambit de l'empresa,+ambit superior a l'empresa,1.local.2.provinicial.3.regional.4.nacional.2.Elements.+Grups professionals-organitacions dels treballadors.+Poder public-organitacions d'empresaris.*Fonts generals del dret.+Qui crea el dret?Els poders o colectius amb facultat per a crear normes juridiques.+Com es manifesten les normes q constitueixen el dret?hi ha diverses formes mitjansant les qulas es manifesten les normes juridiques.+Enquin ordre s'han d'aplicar les diverses normatives?1r la llei, 2n el costum, 3r els principis generals del dret.*Jerarquica de les normes juridiques.1Constitucio.2.Lleis organiques.3.Lleis ordinaries.4.Reials decrets-lleis i reials decrets legislatius.5.Reial decret.6.Ordre de comissio delegades7.ordres ministerials.*Fonts externes,1.Reglaments comunitaris.2.Directives comunitaries.3.Convenis de l'OIT.4.Tractats o convenis bilaterals o multilaterals

Entradas relacionadas: