Sarcofag dels esposos fitxa tecnica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,65 KB

 

SARCÒFAG DELS ESPOSOS:

1-CATALOGACIÓ:

1.1.Títol:Sàrcofag dels esposos.
1.2.Autor:Desconegut.
1.3.Lloc:Museo Nazionale di Villa Giulia(Roma).
1.4.Època:520a.C.
1.5.Dimensions:2,20X1,41m.
1.6.Materials:Terracota policromada.

2-ESTIL O MOVIMENT:

2.1.Característiques generals(estil i escultura)

Les característiques generals de l'art ROMà són les següents:
•Origen molt eclèctic:assimilaren moltes influències dels pobles conquerits.
•Influència especialment notable de la influència etrusca,grega i hel•lenística.
•L'urbanisme i l'arquitectura són les dues arts que expressen millor el caràcter ROMà(romanització).
•L'art està al servei de la propaganda de l'Imperi.
Característiques de l'escultura romana:
•Clara subordinació a l'arquitectura.
•Forta influència de l'art etrusc(Realisme)i de l'art grec(quantitat de còpies).
•Materials:marbre,pedra i bronze.
•Dos gèneres propis:retrat(escultura funerària) i relleu històric.
2.2.Relació amb estils anteriors/coetanis/posteriors,elements de continuitat i canvi
El Sarcòfag dels esposos recull alguns aspectes estilístics que es poden relacionar amb els koúRoí i les korai de l'escultura arcaica grega:el tors nu del personatge masculí,amb els ulls atmetllats,els pentinats geomètrics i el somriure forçat que mostren ambdues figures.Igualment,les urnes funeràries estan inspirades en models jònics de l'Àsia Menor o d'Egina.

4-ASPECTES FORMALS

4.1.Composició:elements i distribució en el conjunt(unifacial,multifacial)proporcions,eixos organitzadors o simetria(tancades,obertes...)i tipologia
El Sarcòfag dels esposos està fet amb terracota,és a dir,argila modelada i cuita.
Aquest material és un dels que permet treballar amb més rapidesa i espontaneïtat i també plasmar més fàcilment la naturalitat dels models.
L'espòs va nu de cintura cap amunt,probablement seguint l'estil dominant a la Grècia arcaica;l'esposa va vestida seguint la tradició etrusca,amb una túnica llarga,sabates acabades en punxa i amb el cap cobert amb el barret típic de les dones d'aquell temps.
Avui dia no es conserven i no és possible apreciar-los,però el Sarcòfag dels esposos era pintat amb uns colors molt vívids.
Els morts semblen vius i immersos en una alegre discussió domèstica.Una part important de l'expressivitat de l'escultura està en l'explícita gestualitat de les mans:l'home sembla donar la raó a la dona amb el gest de la mà esquerra i l'abraça afectuosament i protectora amb el braç dret mentre s'adreça a un interlocutor comú imaginari.
Malgrat l'aparent anècdota que motiva l'obra,que reflecteix un matrimoni en harmonia en el Març d'una situació quotidiana,l'escultura va més enllà i deixa constància de l'amor etern d'aquesta parella que ja ha travessat el llindar de la mort.

4.2.Ritme:moviment:tipus de línies,posició(què provoca:mov,inestabilitat,tensió,relax)
La tapa del sarcòfag té forma de kliné(llit);al damunt,sobre el jaç esculpit,hi ha les figures reclinades d'un home i una dona en actitud plàcida i amable.Ell,darrere la dona,es presenta fort i protector;duu el tors nu,va descalç i porta el cabell tirat enrera cenyit a la manera característica del poble jònic.La dona,en primer terme,va vestida amb una llarga túnica grega(quitó),porta unes sabates acabades em punxa i es cobreix el cap amb una gorra frígia de la qual s'escapen unes llargues trenes.
Tot i que les mirades dels personatges no s'encreuen,la relació afectuosa entre ells es transmet a partir dels gestos de les mans.L'home recolza el braç dret sobre l'espatlla de la dona,mentre la mà esquerra queda estesa en actitud afable al seu davant,com esperant la mà de la dona.
L'escultura del Sarcòfag dels esposos transmet una sensació de relax.
4.3.Temps:què representa el moviment:una instantània,un retrat,atemporalitat?.
El moment representa un retrat,ja que es resproduia amb tanta fidelitat com era possible els trets característics i es reproduia una escena quotidiana.
4.4.Expressió:quins elements i per què expressen:dinamisme,tensió,ritme,serenitat(descripció de tot)
Plasmen la personalitat,el rostre,la boca,el nas i el somriure els quals són etruscos,el gest de les mans dona la sensació de que estiguin vius i tenen un posat magestàtic amb un somriure estereotipat d'origen de la Grècia arcaica.
4.5.Volum i espai:relació entre ells i forma:exempta o no,perspectiva.
Jugaven amb superfícies simples i distribuien els volums amb plena llibertat i fent servir la frontalitat.
4.6.Llum:segons material aporta qualitats diferents:brillant,blancor,serveix per modelar,crear volum i moviment
Il•luminació homogènia(la llum és en les pròpies figures)
4.7.Cromatisme:com a element expressiu:+Realisme,+expressives,+simbolisme i per ell mateix és un valor estètic
Escultures i relleus de terracota policromada.
4.8.Textura i acabat
En l'escultura,és la pròpia de la terracota policromada.
4.9.Estil de l'autor i de l'obra
Aquests dos personatges són el resultat d'una equilibrada barreja entre l'art etrusc i l'art grec del període arcaic.La primera cosa que crida l'atenció és el posat majestàtic i els rostres;les fesomies de l'home i de la dona tenen el somriure estereotipat,els ulls ametllats i convergents cap avall i una estructura simètrica,igualment com les korai i els kouroi de l'art grec.Els cabells tirats enrere són, en canvi,clarament jònics.
L'arrel etrusca es fa palpable en l'expressió dels trets facials dels protagonistes;l'expressió de la boca,el nas i els pòmuls són plenament etruscos.Aquesta és una de les diferències entre l'art etrusc i el grec;el darrer era molt més impersonal i intentava reflectir un ideal de bellesa.
Els etruscos,en canvi,treballaven més l'expressió dels personatges amb l'objectiu de plasmar-ne la personalitat i també buscaven més Naturalisme en la representació.Així mateix,preferien les escenes concretes o quotidianes;aquí,per exemple,és el cas d'un matrimoni i de la tendresa que es professen marit i muller.
Crida l'atenció el poc interès que va mostrar l'autor del Sarcòfag dels esposos per les cames dels personatges,que sembla que no en tinguin;curiosament,sí que va reproduir amb tot detall els peus i les sabates.
Els artistes etruscos s'estimaven ,és jugar amb superfícies simples i distribuir els volums amb plena llibertat,mentre que els grecs es veien limitats per l'ideal de bellesa que s'havien fixat.Aquesta tendència era clara també en la manera de treballar:els etruscos es decantaven pel modelatge amb materials tous,que permetien treballar amb formes elàstiques i arrodonides amb suavitat.

5-INTERPRET./FUNCIÓ CONTINGUT SIGNIFICACIÓ

5.1.El paper de l'artista
Els artesans-mestres d'obres,picapedrers,escultors i pintors-els quals no són considerats "artistes" en el sentit modern i sovint són anònims.
5.2.El client
La noblesa.
5.3.Funció utilitària
Aquest tipus de sarcòfag tenia la funció de guardar les cendres de la persona morta,que eren dipositades a la part posterior un cop acabat el ritual d'incineració.Així doncs,el Sarcòfag dels esposos és en realitat una urna funerària.
5.4.Significat:el tema,el conjunt d'intencions i funcions simbòliqües(commemoratives,propagandística,exaltació...)tot allò que una obra ens aporta sobre el món de l'artista i la societat del seu temps,tot el valor i la càrrega simbòlica que una obra ha anat adquirint al llarg del temps i que té avui.
El poble etrusc tenia un gran respecte pels seus déus i una gran por a la mort.Per tal de contrarestar aquest temor,creien que el difunt no havia mort del tot,sinó que continuava viu,en una altra vida dins del sepulcre.Per aquesta raó,les tombes etrusques solien reproduir les cases de les persones mortes,es decoraven les cambres mortuòries amb pintures al fresc que representaven escenes de dansa,banquets,genets,acròbates i animals i s'hi dipositaven manufactures i objectes quotidians destinats a acompanyar el difunt a l'altra vida.També era deure de l'artista reproduir de la manera més fidel possible els trets corporals i facials de la persona morta,que era representada en una escena habitual i plàcida.
Es creu que aquest sarcòfag és el d'un matrimoni.Els esposos hi són representats celebrant un banquet,xerrant de manera distesa.L'esposa ocupa el primer terme,perquè la dona etrusca no estaba marginada de la vida social,a diferència del que passava amb les dones gregues i romanes,que es mantenien subordinades a l'home.En la civilització etrusca,la dona participava activament en la vida pública i assistia a les festes,els banquets,els balls i els jocs gimnàstics.

6-VALORACIÓ

Tot i això,cal advertir la voluntat de l'art etrusc per presentar cada rostre amb una evident voluntat individualitzadora,malgrat la utilització de certs estereotips facials.Aquesta voluntat realista absent en l'escultura grega del període arcaic i fins i tot del període clàssic,esdevé l'inici del gènere del retrat en l'escultura,i va tenir posteriorment una forta influència en l'escultura de la Roma clàssica,tant pel que fa als relleus històrics,com,sobretot,en els bustos dels emperadors.


4.3.Temps:què representa el moviment:una instantània,un retrat,atemporalitat?.
El moment representa un retrat,ja que es resproduia amb tanta fidelitat com era possible els trets característics i es reproduia una escena quotidiana.
4.4.Expressió:quins elements i per què expressen:dinamisme,tensió,ritme,serenitat(descripció de tot)
Plasmen la personalitat,el rostre,la boca,el nas i el somriure els quals són etruscos,el gest de les mans dona la sensació de que estiguin vius i tenen un posat magestàtic amb un somriure estereotipat d'origen de la Grècia arcaica.
4.5.Volum i espai:relació entre ells i forma:exempta o no,perspectiva.
Jugaven amb superfícies simples i distribuien els volums amb plena llibertat i fent servir la frontalitat.
4.6.Llum:segons material aporta qualitats diferents:brillant,blancor,serveix per modelar,crear volum i moviment
Il•luminació homogènia(la llum és en les pròpies figures)
4.7.Cromatisme:com a element expressiu:+Realisme,+expressives,+simbolisme i per ell mateix és un valor estètic
Escultures i relleus de terracota policromada.
4.8.Textura i acabat
En l'escultura,és la pròpia de la terracota policromada.
4.9.Estil de l'autor i de l'obra
Aquests dos personatges són el resultat d'una equilibrada barreja entre l'art etrusc i l'art grec del període arcaic.La primera cosa que crida l'atenció és el posat majestàtic i els rostres;les fesomies de l'home i de la dona tenen el somriure estereotipat,els ulls ametllats i convergents cap avall i una estructura simètrica,igualment com les korai i els kouroi de l'art grec.Els cabells tirats enrere són, en canvi,clarament jònics.
L'arrel etrusca es fa palpable en l'expressió dels trets facials dels protagonistes;l'expressió de la boca,el nas i els pòmuls són plenament etruscos.Aquesta és una de les diferències entre l'art etrusc i el grec;el darrer era molt més impersonal i intentava reflectir un ideal de bellesa.
Els etruscos,en canvi,treballaven més l'expressió dels personatges amb l'objectiu de plasmar-ne la personalitat i també buscaven més Naturalisme en la representació.Així mateix,preferien les escenes concretes o quotidianes;aquí,per exemple,és el cas d'un matrimoni i de la tendresa que es professen marit i muller.
Crida l'atenció el poc interès que va mostrar l'autor del Sarcòfag dels esposos per les cames dels personatges,que sembla que no en tinguin;curiosament,sí que va reproduir amb tot detall els peus i les sabates.
Els artistes etruscos s'estimaven ,és jugar amb superfícies simples i distribuir els volums amb plena llibertat,mentre que els grecs es veien limitats per l'ideal de bellesa que s'havien fixat.Aquesta tendència era clara també en la manera de treballar:els etruscos es decantaven pel modelatge amb materials tous,que permetien treballar amb formes elàstiques i arrodonides amb suavitat.

5-INTERPRET./FUNCIÓ CONTINGUT SIGNIFICACIÓ

5.1.El paper de l'artista
Els artesans-mestres d'obres,picapedrers,escultors i pintors-els quals no són considerats "artistes" en el sentit modern i sovint són anònims.
5.2.El client
La noblesa.
5.3.Funció utilitària
Aquest tipus de sarcòfag tenia la funció de guardar les cendres de la persona morta,que eren dipositades a la part posterior un cop acabat el ritual d'incineració.Així doncs,el Sarcòfag dels esposos és en realitat una urna funerària.
5.4.Significat:el tema,el conjunt d'intencions i funcions simbòliqües(commemoratives,propagandística,exaltació...)tot allò que una obra ens aporta sobre el món de l'artista i la societat del seu temps,tot el valor i la càrrega simbòlica que una obra ha anat adquirint al llarg del temps i que té avui.
El poble etrusc tenia un gran respecte pels seus déus i una gran por a la mort.Per tal de contrarestar aquest temor,creien que el difunt no havia mort del tot,sinó que continuava viu,en una altra vida dins del sepulcre.Per aquesta raó,les tombes etrusques solien reproduir les cases de les persones mortes,es decoraven les cambres mortuòries amb pintures al fresc que representaven escenes de dansa,banquets,genets,acròbates i animals i s'hi dipositaven manufactures i objectes quotidians destinats a acompanyar el difunt a l'altra vida.També era deure de l'artista reproduir de la manera més fidel possible els trets corporals i facials de la persona morta,que era representada en una escena habitual i plàcida.
Es creu que aquest sarcòfag és el d'un matrimoni.Els esposos hi són representats celebrant un banquet,xerrant de manera distesa.L'esposa ocupa el primer terme,perquè la dona etrusca no estaba marginada de la vida social,a diferència del que passava amb les dones gregues i romanes,que es mantenien subordinades a l'home.En la civilització etrusca,la dona participava activament en la vida pública i assistia a les festes,els banquets,els balls i els jocs gimnàstics.

6-VALORACIÓ

Tot i això,cal advertir la voluntat de l'art etrusc per presentar cada rostre amb una evident voluntat individualitzadora,malgrat la utilització de certs estereotips facials.Aquesta voluntat realista absent en l'escultura grega del període arcaic i fins i tot del període clàssic,esdevé l'inici del gènere del retrat en l'escultura,i va tenir posteriorment una forta influència en l'escultura de la Roma clàssica,tant pel que fa als relleus històrics,com,sobretot,en els bustos dels emperadors.

Entradas relacionadas: