Salut y malaltia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,68 KB

 

salut:estat en que l´orgnisme nrmalmnt ls sves funcins, tts el orgnisme funconn adquadment. Malalatia trstorn causa 1 altració  n l fncionment d algun òrgan sistma dl cos humà, prdueix n l´orgnisme 1 sèrie d canvs símpotames.problemas snitaris: problema d salut pública, falta d personal mèdic capacitat, escassetat d hospitals, prstacions mèdiques insuficients.Tipus infeccises, mlalties infeccoses: produids pr mircroorgnisms l virs i bactris, infecció: entrda 1 orgnsmo dins d 1 altre, 1 bctria o vrus. prevencio/ desinfcció destrueixn ls microorgnsme patògns,  estriltzació s´elimnn grmens i esprs, antisèpsia: rdueix l nmbre d microorgnsme pr estmulr l prducció d antcossos. Pandèmia: malaltia qe afcta 1 territri mlt extns, cm 1 continent o l mn sncer (ex sida). Trctment/ antibiòtics: impdeixn l crixement d algns bcteris, antisèrums: sèrm snguini qe cntè 1 antcòs.Malalties no infeccoses: cancer: prdueix 1 trsnformació n ls cl-luls d 1 tixit d l orgnisme s rprodueix anrmal i incoladament, causes cancer de pell, hidrpcabus (pulmó,ronyo, fetge i pell). Malalties mentals: sn dsords qimics l ecefal  qe afctan algnes prsons mdifiqen l mner d pnsar, estt anim i l cpacitat d rlacionr-se. (depressio, ansietat, bipolar,parkinson).Malalties cardiovasculars sn ls qe afcten el cr i ls vasos sanguins. Transplantements. sn intevncions qirúrguiqes n qe s remplacn organs o teixits d 1 prsona, incovenient el rebuig degut l fet qe l cos rep l´orgn  com estranya intenta destruirla.Abans d fr l transplantament s cmprova l donant si s cmpatible.

 

Entradas relacionadas: