Roques filonianes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,31 KB

 

Bowen vava demostrar que els diferents minerals van apareixent a mesura que la roca es refreda.

 va definir dues sèries de reacció:
1. La reacció continua (la més comuna)
Té lloc sota condicions d’equilibri entre el material fos i els cristalls
formats.
Es dóna en amplis intervals tèrmics.
Els minerals acabats de formar canvien gradualment de composició
per intercanvi de d’ions amb el material fos però mantenen l’estructura
cristal·
Lina.
2. La reacció discontinua (la menys comuna)
Es dóna a temperatures definides (no en amplis intervals tèrmics).
Hi ha discontinuïtat en la formació de minerals: quan un mineral
cristal·litza, reacciona amb el material fos i es forma un nou
mineral de composició i estructura cristal·lina diferent.

----------------------------------------------------------------

ROQUES:

ÍGNIES:
-Volcàniques: Basalt, Escoria, Greda, Obsidiana, Pumacita, Traquita.
-Plutòniques: Diorita, Gabre, Granit, Periodita
-Filonianes: Pegmatita, Pòrfir.
SEDIMENTÀRIES:
-Detrítiques: Arenita, Argilita, Bretxa, Calcària, Conglomerat, Gres, Guix.
-No detrítiques: Bauxita, Creta, Hulla, Lignit, Lumaquel•la, Travertí.
METAMÒRFIQUES:
-Foliades: Esquist, Fil•lita, Marga, Pissarra.
-No foliades: Gneis, Marbre.

-----------------------------------------------------------

MAGMES:

Magmes àcids: amb més del 65 % de sílice.

•Magmes intermedis: 65-50 % de sílice.
•Magmes bàsics: 50-40 % de sílice.
•Magmes ultrabàsics: amb menys del 40% de sílice.

--------------------------------------------------------

QUARS: quars, feldspat (on domina l’ortosa) i mica (moscovita i biotita).

PEGMATITA: quars i ortosa.

---------------------------------------------------

Sedimentació: per sota dels 150-200ºC i de 5 kB de pressió (al voltant de 6 km de profunditat). A més temperatura i/o més pressió ja parlem de metamorfisme.

Metamorfisme: l’augment de la pressió (> 5 kB) i de la temperatura ((150)200ºC – 700ºC


Entradas relacionadas: