Rondalles valencianes enric valor descargar

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,45 KB

 


ENRIC VALOR I VIVES


Enric Valor és una de les figures clau de la història valenciana contemporània. La seua tasca extraordinària s’ha manifestat en:-Les rondalles valencianes:Com a rondallista ha recopilat i literatiritzat un corpus de trenta-sis rondalles de gran valor folklòric i narratiu. Les seues rondalles valencianes es classifiquen en tres tipus:1.Rondalles meravelloses: en què intervenen ésser humans dotats de facultats sobrenaturals.2.

Rondalles de costums

Que reflecteixen la manera de viure la societat agrària.3.Rondalles d’animals: en qè els personatges són animals humanitzats./La rondalla és una narració de transmissió oral i d’autoria anònima, sobre uns fets que es pesenten com a imganiaris. Pel que fa a l’estructura, esà dividida en cinc seqüències: la primera es la situación inicial, la seguna l’acció, la tercera desenvolupa el conflicte, la cuarta la situación final i la cinquena és en la que el personatge veu modificades les seues cisrcumstàncies inicials.Les característiques de les rondalles son:-La història se situa en uns espais valenians concrets.-No hi ha sols un treball de recopilación propi de floklorista, sinó un acte de creació literària


.-Hi ha una preocupación lingüística.-Hi ha una selección de rondalles d’acord amb criteris de “bon gust./La producción novel·
Lística:Començà en el peróde de postguerra ams “Làmbició d’Aleix” a l’editoral Torre amb un retard de Déu anys a causa de la censura. Simbolitza els pobles i la natura com una menda de refugi contra la destrucción de les gran ciutats. Fins a la dècada dels guitanta, la seua obra narrativa, dins de la tradición de la narrativa realista, comenta a veure la llum amb “La idea de l’emigrant” i la trilogia “cicle de Cassan”, formada per “Sense la terra promesa”, “Temps de batuda”, i “Enllà de l’horitzó”.També publicà una narrativa breu com “un fonamentalista del
Vialopó”.En tota l’bra narrativa trobem un dobre vessant. La pació de contar i la passió d’ensenyar, de difondre el coneixement i de divulgar la nostra llengua./La tasca gramaticalDestaca com a gramática amb “Millorem el llenguatge” i “Curso medio de gramàtica catalan”. Entre les obres de valor didàctic excel·lent, encontrem “La flexió verbal”, obligada per a tots els estudiants.


3MERCÉ RODOREDA


Mercè Rodoreda va nàixer a Barcelona l’any 1908, en un ambient familiar tocat per a la literatura i el teatre. Molt jove començà a col·aborar en les pàGinés de diverses publicacions. L’any 1939 s’exilià, primer de tot a París, després a Bordeus i finalment a Ginebra, on es dedicà a fer traduccions per a organismos internacionals. En la dècada dels setenta tornarà al seu país i veurà reconeguda la seua obra, la producción novel·lística més important de la postguerra. La seua obra se sol dividir en tres períodes:-Els anys d’aprenentatge.-La maduresa.-La vellesa./A la primera etapa pertany “aloma”, novel·la pessimista, psicològica i simbolista, que narra unes relacions amoroses entre una adolescente somniadora i desconeixedora de la vida, i un home ja gran i amb experiència. El simbolisme de la novel·la és ben clar; es tracta de la pèrdua de la pubertat i de l’enfrontament amb el món dels adults./L’etapa de maduresa s’inicia amb la publicación de “Vint-i-dos contes”, històries d’amor que reflecteixen un gran pessimisme i postren la incomprensió i la incomunicación dels protagonistes. La soledat hi és present de manera constant, contraposada a la felicitat i al somni. Els temes tractats en els contes són els típics de la narrativa rodorediana: el fracàs del matrimoni per la monotonia de la vida cuotidiana,

 la impossibilitat de les relacions d’igual a igual entre homes i dones, etc.També publicà “La plaça del Diamant”, considerada per la crítica una de les novel·les fonamentals de la postguerra. Ha estat traduïda a nombroses llengües i duta al cinema. La novel·la, amb un narrador protagonista en primera persona aconsegueix un equilibri perfecte entre la utilització d’un llenguatge viu i col·loquial i la normativa gramatical. A més publicà “El carrer de les Camèlies”, on el protagonisme també recau en un personatge femení, una dona marginada que madura a trevés de diverses experiències amoroses. A diferència de estes novel·les, “Jardí vora el mar”, té una visió d’una persona ja gran que narra i transmet una visió suggeridora i ROMàntica del món./Per últim, l’ùltima etapa s’inicia amb “La meva Cristina i altres contes”, que implica un canvi per la incorporación d’un món míTicó n dominen els persoonatges masculins, i culmina amb la publicación de “Mirall trencat”, obra que narra la història d’una família i temes d’infantesa, la soledat i la mort. Domina el pessimisme i utilitza la veu d’un narrador omnisciente.L’obre de Mercè Rodoreda es caracteritza pero un profund tractament psicològic dels personatges; una temàtica básicamente femenina, amb una dona com a protagonista i un estil narratiu poètic carregat de simbolisme.

Entradas relacionadas: