Roma

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 14,05 KB

 
panteoarqu:dscng (cmtnt,inspdr,adrià) dat:rslt 2prjt, 27ac façana M.AGRIPPA L.F. COS TERTIUM FECIT marc agrippa fiy d luci,3cops consul l construi. planta circulr akbd 125.stl/epok:at roma prd imprl.ubica:camp d mart(roma) matrls:mortr maons int arc d rajola x dstrbuir ps cupula formigo columns monolitiks dl xtic granit rosat.marbr i fusta int.stm cnstructiu arkitrvt i voltat stat consrvacio:incndi 80dc dstruit 2n 110.redifict x adria.sgl crstna VII,+bn cnsrvt,prdua dcracio.analisi formal elmnts sprts i d sprt portc octastil corintis sostn fronto trngulr.mur anular sprta cupula orgntz esp int. visiblt totl snscio dspai imens.cpla frmgo sbr armdr fusta.adalt mtrl lleuyer.3seris suprpsds arc dskrrga,dstrbxn prsio d cpla spai int plnta mixta, prtic rectnglr cela circlr,int 3nivel 1sbr pvmnt marbr abombt x canaltzr aiwa i 7ninxols cn pilars.2 finstrs awantn cupula semisferik.cultr grega imp aspct extern.spai ext facn nfnsd orgnl aixk podi,scalinta x travsr portic.Ubik orignl fçna columnad am fronto fos part visible conjnt urba,cel·la cilindrik kda amagda x altrs cnstruccins.mur curvilini akba limt supr cornisa ta rcrrgt x2 k trduxn xfora divrs nvlls dl int.intrprtc tmpl ddkt deus.sntit cncrt:glorifkcio d l gens iulia,rlc dvntats dl cel,venus.rlc deus i politk.gran cupla repr volta celeste i mostr unit cosmik a entrn, max exp terrtr,rma cntr univ. influenc fins arktcr d ferro,model a imitar(cpl dl vatica mkl angl, cpl d brunelleschi)

sacrifc difignia
aut:dsnc data s.I stil/epok a roma imprl ubik orign 1ksa cit romna empuries,no xcavda.dcrba pavimnt 1sala princpl i +antic dl trbts emprs ubik actua muse dmpuris,griona tecnik:mosaic dimens 0.55x0.60m stat cnsrvc brillor clors, prsnta llacuns n l terç infrior eskerre. dscp iconogr scna desnvl torn altar voltan persont princpls ifignia vstida blanc cap cobert sta entr ulises centre i agamenon porta l sva ma l kp ges inekivoc dolor x mor d filla.menelau rei sparta tombk cn ls mans creuds sosten 1ceptre.drtea camilus porta safata tovallola i gerro.2npla soldats i altres tenda campña.part supr 2imtgs dartemis i apolo sbre 1columna prsdnt l sacrfci.deesa porta cervol immolat en lloc ifignia i resol conflict. anals forml elmnts plastiks, mosaic teck o.tesellatum, laborios sabia d fer sbos a mida real x simplifkr mosaic dsprs.pint helenistik inters x efects d llum i optik,colrs es juxtaposen amb brusketat,sns transicns graduals.renuncia ls efects d perspctv aerea n esglaonmt dls plans.obra mank profundt i prblms persptc.llum distribs uniformnt x tot spai pk no sastblert focus unik autoria/stil(tips mosics romns)+finor i kualit es altr tmb empurs k reprsnt lluita 1calamar i llagosta,obsrvda x 1morena. altres:l kuadrig d calimorg i cap d l medusa.intrprt asntat plak calcarea es copia 1pint helenistik importda sI dc emblema k reprsnt episdi sacrfc difign a aulide x part dl seu pare. trobat 1848 descrit rvst erudita alemny 1869 dscrp bona tecnik reflctx intrs ambients cults i dnsllç rlcnt obra de timantes admirat x cicero kintilia i plini. evol mosaic segit ed mitj romnik.a stª mªde ripoll/snt mikel d cuixa nou art rmnik tmb expresa tecnk dl mosic. mmural nascut +tard k pavimnt.max esplndr sera a bizanzi sVI a XIII sustituin frescos parets.


mosaics romans inicir ep elenistik i revalrtzt x romns.forms decorac +apreciads entr clses benestants x enriki ls habitcns prncpls d ls mansions no+ terra temens abndn reprsnt geomt,paistg,scens mitolg. tecnik formt x juxtaposic pets pecs cubikes tesseles d pedr marbr o pasta d vidre.opus signinum 1retp romn sold pavimnts serveix morter cm base i decorc geomt laborda tesls blanks o ngres dibuixnt tms geometrcs.k enllacen x formr decorcns continues. introdxn elemnts vgtals volutes strells, +senzill, primitiu.o tessellatum orign grec mosaic d tsls d colors difrnt, tallds a ma i form rectanglr cn motius ornmnts no figurats.o vermiculatum tsls mlt petts k obtn resultat propr pintura.copia 1kuadre infantil imintan pinzllds.procdmnt asoleix limits extrms d virtuosism n ls emblems inserits n pavimnts major.confeccionvn taller i es traslldvn desti.panells situats centre opus signinum o tessellatum senzill.osectile pcs no form rectngulr,pcs d marbre

augus d prima portaaut:dsng data:19ac(cpia 14dc) stil/epok:a roma imprl ubk orngl:1863vila d livia,a prima porta ubik actu:museu dls vticns roma mtrls marbre,copia 1orngl brnze tecnk fosa(copia,talla) frma/tipolg scltura expmt drta dmns 2.04 crmtsm copia policrmd dscp icongr statua marbre cnsrvda rprnst emp august caract kp suprm d exercit cn pit cobert x 1cuirasa sculpda cn rllus.brç skrre awnt plecs 1mantell,poscio ma indik k port llança/bsto comndtm, brç s'alça n actitud dorador cm gnral k guia ls tropes.descalz peus petit eros sobr dofi rostre jove trets idealtz.analis frml pscio dl cos d emp prsnta paralelsm dorifor policlet.pstra ekivlent 1kma awnt pes altr rps contraposto.psci dls brços avanz i skrr enrdra,corrspn peus:kma drta awant cos i eskrra doblega kp enradera.scltr colokda cntra pared,emfsi visio frontl.conjunt brrja realsm rom idealtz grga.retrat embllit daugust.armadura dcrda baixos rlleus simbltzn t.militars,mitiks,religisos.centre barbrs tomen ls agils k pres ls legios d cras.ala part dalt el cel cn mantell,l sol n kuadrig i aurora alda.simbltza nova era.i sota, deesa terra emblema d l fertilitat,apolo muntan grif i diana sbr 1cervol cm deus d l llum.Aut/stil scultrc dntr d staturia rmna, mdlitat k adkireix mjr imp retrat.rromans clsfk sgns prd k prtnyen.1rmoment ls retrats privts,rlcnt culte avntpsst i retr funrs dl ar etrusc.finls prd repblk dsnvl rtr d crctr pblik prolifrar epok imprial.epok august retrats austers realists republik evol kp idealsm inspirt statuaria clasik grga.augs prfrid ambnts cults d l cort.sII III rtrn realsm,statua kuestre d marc aureli nes 1bon xpmple, IV period eskmetz i stiltzc.interprtac cntingu i sign. ncrrgda x livia,3añs mort august i xpresa pdr politk militar divintat d rndr cult i obdncia:vestit toga senatorial,reprsnt cm mltr vncdor imperator armat cuirsa.mostra cm deu peur nu i eros dofi ls peus.recurs escult x vincular augu am deus.funcio prncpl servir cm prognda politik tan famil cm imperi,augs dscndt dls deus i pacifickdr dl mon,prottip oficil emprd roma.majoria studios dl tma cnsdrn copia marbre 15dc orginl bronze 20ac afegit eros kcompleix doble funcio augmntr suport scultura i recordr origns divns gens julia.garcia bellido cnsidra obra 1grec iwal k ls relleus ara pacis,inspirat orador.autors sclaus sns cnsidrcio social.


la maison carrée arqu:dscngt dat: 16ac Stil/epok:at rma,imp,epok august ubik:nimes (frnça) gàl.lia.forum. mtrls:pedra calkria daurda d l kntera dl bosc d lens stm cnstrct:arktrvt dmnsions 14x28 mdfcns stat cnsrvc mol bo, dfrnts usus,ed mitjna sla reunio,esgl x agustns 1670 anls forml elemnt d spor colmnta nvolta templ adost mur d l cela perd funci d suprt.portic ntrda colmns si sostn.spai int i ext plnta rectng tmp pseudopert exasil (6x11) elevat sbre podium (2.8) accsble x sclinta fçna prncpl.portc dvnter ampli dlmtat x 6clmns dvnt 3later.Clmns corintis funco sprt dl portc,resta dcrtivs.1cela, no t opistodu pk romans no impo. entaulmnt formt x akitrau 3platabandes x sobre fris i cornsa.conjunt coronat x fronto.elmnts dcrtius dcr dl fris senzill, relleus mtus florls insprts ara pacis fronto kp decrcio.autor/stil arkitc lmnts dl grec intrdr modifc:dskns podium cn sclinata frntl,colmns portic,pseudopr,1façan i dcrci scultork interprt tmpl el va fr erigir agripa (amic mprdr augus) onor dl emp i famil.dedicat augt i cesar, nets augus, fills filla julia i agripa.divntza dl empr i famil normal,asgrba prcpi autoritat unik.manifet dl podr imprial, art oficial clar signf polikt intencio propagndisk.+temples:t daugust a bcn, arc daugust, forum daugust termes...27ac octavi proclmt mperdor ultims añs republk edifcs prognd necesitr retorn. influncs cultur grega i etrus.

columna trajanaaut:apolodor d damasc data:107/113 stil/epok:art rom. imp (gvrnba emp trajà) ubik originl/actu: erigd l forum traja dvnt dl tmpl ntr 2biblio. mtril:marbre cromt:policrom(no consrv) teknik talla form baix rlleu dimns alçada 40m i 4m dimtr dscrpc dstk pdstal cubic dcrt cn trofeus victrs alds i agiles. base smple.fust x18tambrs marbre dcrat relleu desnvlp espiral scenden narra cmpñes traja a dacia. relleus 200m scens seguides sns separcio.int scala cargol statua brnze daurat emp k crnava(actual s de sant pere afgr sXVI anals forml baixos relleus policrmt, cronik grafik dls difrnt episods d l kmpña plens detalls geografics cm hº,inicien pas d ls barks sta 1pon dl danubi, aixekt sbr ls aiwes cntmpla lgionars.finltza scens d rendicio supervivents i suicidi decebal elements simblcs i mitics.fil conducto figura traja apareix reptdm cn indumntrs difrnt sngs ls fets,x fciltar la visio la franja dl relleu va augm imatge + propra. detallisme exactid realsm perspectv aeresas admirble.profundtat spacial ultilitz fons arkitectonis i paisatgistic.represnt n meno dimns k prsntg, tmany dependra dl cº poder dstkn figur emp. autoria/estil arkitect direc d obra apolor d dmas,disñr pon danubi.acompña traja exp miltrs.relleus consdr millor exmplr romans caract hº allunyats idelsm helenic realism moralitzant.altre exmp arc de tit. interpretaci intnc propagndi victories i rlcn barbars,resum oficl d politik imprl.dstk tracte respctuos dvnt enemic, rei daci decebal no barbar es suicida abans d rndirse.caracter heroic, relleu sntmnts negatius cm dolor dls moribunds i desespercio dls vençuts.tradic prcndnt egipte,afegx caractr d llibre himne d gloria grvt en pdra,agradava ls romns,decoren art tit fins l d constnt. funcio cnmrtiva, funeraria. influncis rellues inspircio grans artsts dl renaix cm rafael m.angel

colosseu amfiteatre flavi arkt:dsng(comitnt flavi vespasia,empr roma) data72/80 stil/epok ar roma impri ubik aixkt domus aurea de nero,roma matrls carreus d pdra aparellats units sns argamasa,morte compacte x ls voltes cobert d maons,plaks d marbre traverti i etrusc stm cnstrc arkitravat i voltat dimns 187 x 155 i 525 prmt mdfcns ampls restan destruit x terratremls XIII XIV act edifc mal+ falta 1/2façana pedres i marbres utilitzar x construcc palaus i esgl prncpl renaix analisis formal elemnts d supor i suports basa ark arkitrvda i voltda x 3pisos.ext util voltes tipik dl romns,arc mig punt sbre pilars gruixuts k stnn colmns adosads d tips dcrtiu.pilars awanten ls arkitraus,frisos,cornises k fixen limit dls pisos.graderia aixkd x volts superposds recolzds sobr pilastres d travertí.cor d l'edifici es ple de pasadisos volts i scales,mov fluid.spai int.planta eliptik,spai cntral arena envoltat x grades cavea,divids x scales en sctors cunei conjunt sostingut x gradrs anulars,corrctrs i grades(vomitoria)subterranis sot arena x wardar.tenia corredors magatzems i canalitz x btlls nvls.ascensrs x conduir ls feres a larena.el pis de larena format x taulons d fusta desmuntbles i coberts arena x absrbr sang.extrmts 2ingresos.arena nvoltda x reixa metalik k protegia spectadors d ls feres.gradeira(cavea)aforamnt 50mil spectadors.4marna sbr 1plataforma.distrib spectars sngs clse societ rmna jerarkia.adalt sclaus strangrs dones,+propers carrecs oficials.centre extrmns pulvinares,tribuns spcials.espai int.façana erigeix podi dmnt 4pisos cnfrmr cm teatre de marcello cmbina estil tosca jonic corinti y no te arcs aug aforment i suportva el pals dl velarium.elemnt dcrtius,ext recbrt mat rics,int luxos,intercolumpis dl 2n i 3r pis havia statues.,avui buit.autor/stil amf unio 2teatrs,inovacio romna.coloseu obra mestra engiñeria,tan diseñ 1graderia k se soste sobre =stms d volsts cm x subsol amga arena.fins façna k mark stil m supersps ordres.ekilibri splendid ntre linia recta i corba,ntre mur i volts.Interpretacio cnstruit epok vespasia,familia flavia,inaugurat x seu fill titus cn serie spectacles k duraren 100dies.coloseu simbolitza glorifik emperador,manifestcio dl seu poder.generos regal d vespasia poble d oma intent alluñ d ls strvangncis d nero.roma dsnvl ultms añs republk 1arkt publk utiltra dstind adonr imtge bnfctora dl pdr cn clr intnci prpgndstk.fins epok mdrn akst arktctr civil s dstnra a spectcls publics grtuits k dirigns oferien.nom deriva colosal statua empr nero situad ext.influnc,ar roma forma presio inflnc cultrl grega i civiltz etrusk.resultat art practik k tnia cm expresio n arkitctura.mjr inters x la tcnk i funcio magnificiencia d lestat.molt imitat al renaix i barroc x la supr ordres y funcionalitat,ekilibri magistral entre linies corbes i rectes murs volts volum ext i spais int.

monarkia(753-509ac)fund roma/expls ultim rey etrusc,proclmcio d l repblik.republik(509/27ac)expuln emp august imperi(27ac-476dc)imp roma occ.

Entradas relacionadas: