rg

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,39 KB

 

1. Dinamització del treball en grup

 • Els éssers humans som éssers socials, això vol dir que els grups representen la forma habitual de viure en una comunitat.

 • Viure és conviure amb altres persona, i els grups són els instruments que tenim per tal d'integrar-nos en un col·lectiu.

 • La vida social és una forma de convivència que hem anat construint els humans perquè ens necessitem, i perquè viure en comunitat és el que ens humanitza i ens permet unes millors condicions de vida.

 • Al llarg de la vida, cada persona forma part de diversos grups. La família és el primer i és el que ens dóna les eines bàsiques (estimació, seguretat, confiança…) per posicionar-nos en la vida social, i assumir a poc a poc la nostra responsabilitat vers la comunitat, que és la de fer possible la convivència i millorar-la.

 • L’escola és una de les comunitats més importants de les quals formem part. Pel que fa als infants, els grups d’iguals és la primera trobada social important després del grup familiar; des de bon començament, els infants tendeixen a apropar-se a les persones, adults i infants, amb què es troben a gust , i a allunyar-se de les que els produeixen cert malestar.

 • Tots els grups que formen la comunitat educativa tenen un objectiu i interessos comuns: l’educació dels infants, per això és bó que interactuïn entre ells.

 • Professionals i pares i mares han de confiar els uns en els altres, han d’intercanviar les pròpies experiències referides a l’educació dels infants.

 • L’intercanvi genera afecte i crea vincles interpersonals; les relacions que s’esteableixen entre els educadors/es i pares i mares contribueixen al benestar dels infants, l’educació dels quals comparteixen.

 • El grup ofereix seguretat. L'agrupament, a partir d'uns objectius comuns, permet donar prioritat a tot un seguit d'aspectes que es consideren valuosos, que emocionalment es desitgen. El grup assumeix tot un seguit de valors que el caracteritzaran i que faran d'elements aglutinadors de les persones que el constitueixen.

1.1. Psicologia del grup: Individu i grup

"L'ésser humà és un ésser social per naturalesa"

 • Aquestes qüestions formen part del camp d'estudi de la denominada psicologia de grups. La resposta a aquestes preguntes té a veure amb que, com a éssers socials, estem immersos contínuament en processos socialitzadors.

 • Al final del Segle XX i principi del Segle XXI, un seguit d'autors com ara Durkheim, Le Bon, Tarde, Mc Dougall, Freud i d'altres intenten donar explicacions al fet observat de la diferència en el comportament d'una persona quan forma part d'un grup i quan no hi està inclòs.

Afirmacions en l'estudi de grups:

 • Els grups són un element central en la vida de les persones, sobretot els grups primaris.

 • Comprendre el que passa en el grup, quines són les seves característiques, les regles del joc o els seus objectius resulta especialment essencial per entendre una bona part del comportament de les persones.

 • Alguns dels comportaments socials més interessants i atractius són fenòmens grupals (el lideratge, la influència, les relacions majoria-minoria, etc.).

 • El grup és el context en què es construeixen i es manifesten una part important dels nostres comportaments, i és una font de reforços per a les persones.


Entradas relacionadas: