Revolución de 1820 y 1848

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,74 KB

 
Rev d 1820: Son revolucions mediterranies i enllaçen amb revolucions x la independencia d'Espanya. Caract: 1- La participació d masses va ser força reduïda. 2-La constitució espanyola dl 1812 es va convertir en el model a imitar. 3-Al 1820 comença el comerç a espanya. 4-totes les revolucions dl 20 fracassen. 5-Els carbonaris tindran èxit a Nàpols i faran una constitució. 6-El poder dl ministre austriac comença a esquerdar-se; i acava al 1829. 7- Grecia dominara el imperi Turc. 8-Al 1825 es reuniran representants d les societats gregues al congrés d'epidaure. 9-Al 1827 rússia i anglaterra ajudaran als grwcs a derrotar al imperi turc. 10-1829 es reconeixera la independencia dl tractat d'Adrianàpolis. Rev. d 1830: La revolucio va esclatar a Paris el 27.28.29 d juliol. La revolucio va marcar la derrota definitiva dl poder aristocràtic a Europa occidental i l'esquarterament del sistema d la restauració. Caract:1.Carles X, aprova la llibertat d moviments. N t mes remei q marxar a l'exili ; abdica Carles X a pujar al tro a Lluís Felip d'Orleans. 2.Reprèn la bandera tricolor. 3.Amplia el dret d bot. 4.Serà la gran epoca dls negocis en el ferrocarril, la banca.. 5.La rev.d'Espanya tindrà resó a isabel II. 6.Al agost, a Brucel·les esclata una revolta x la independencia. 7.La revolució tmb s'estenia x el sud d'Italia. 8. Revolta a polonia; pero fracassa ràpidament.

Rev. dl 1848: Revolta dl sector mes avançat del liberalisme. Serà tmbe una revbolució fracassada. " la primavera dls pobles". a) Sobirania popular: el poder es dl poble, i es basava x sufragi universal. b) Llibertat: eliminació d la censura d la premsa. c) igualtat social: ho portarà endavant la petita burgesia i la classe obrera. Dret a l'educació i a la previsió social. Causes: 1.Situació economica.Hi va haver una crisis de subsistencia i una d sobreproducció. Els bancs van entrar en fallida. 2.La política liberal havia estat vinculada, i nomes havia beneficiat a l'alta burgesia. 3.Pk Lluís F.D'Orleans va prohibir els banquets. 4. Tallers nacionals: Grans empreses creades x l'estat q donaven treball a persones q no en tenien, i k al mateis temps la necesitaben. Anaven a través d'impostos. 5. A les eleccions d'abril, els sectors d la burgesia donen el bot als partits mes conservadors. 6.Esclatara la revolta a venècia, q finalemtn fracassarà.

Entradas relacionadas: