Resums dels poemes cap al tard Joan alcover

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,59 KB

 

Joan Alcover    (Palma, 1854-1926)   

VIDA

- Fill de pare mallorquí i mare catalana. - Estudià a l’Institut Balear i després estudià dret a Barcelona. - Començà a Escriure poemes en castellà, inspirat en els lírics castellans de l’època. - Durant un temps es va dedicar a la vida política, experiència que el va Defraudar molt. - Es casà amb Rosa Pujol, amb qui tingué tres fills (Pere, Teresa i Gaietà). - El 1887 Rosa morí de paràlisi cerebral i quatre anys Després es tornà a casar amb María de Haro, amb qui tingué dos fills més (María I Pau). - El 1901 morí la seva filla Teresa de tuberculosi i el 1905 el seu fill
Pere de tifus. - El 1919 moriren dos fills més, Gaietà i María, de grip.

Tot aquest seguit de tragèdies fa que la seva Poesia cada vegada sigui més personal i íntima.

OBRA


Dues etapes marcades per la llengua:- Durant l’etapa d’estudiant fa poemes com a Entreteniment en català i castellà. - El 1899 escriu “Llengua pàtria” amb el Qual mostra una conversió vers el català.

Alcover fa del dolor el tema essencial de la Seva poesia, que serà profunda i interior.

La seva obra poètica és recollida en dos Llibres Cap al tard (1909) i Poemes bíblics (1918).

En el primer recull, l’autor estableix la seva Teoria poètica hi ha tres lleis que Condicionen la creació: la sinceritat, la claredat i la realitat (les coses Abans de ser cantades han de ser viscudes).

DESOLACIÓ (Capaltard
)              LARELÍQUIA

MiquelCostaiLlobera    (Pollença, 1854- Palma, 1922)      

VIDA

- Filld’unafamíliadesenyorsrurals. - EstudiàelbatxillerataPalmaifoudeixebledePonsiGallarza. - EstudiàdretaBarcelona (onentràencontacteamblaRenaixença) iaMadrid, perònoelsvaacabarivatornaraMallorca. - El1883decidíviatjaraRomaperferestudiseclesiàsticsiel1888fouordenatsacerdot. - Varebreinfluènciesdelspoetesitaliansdel’èpocaqueelvanconnectaramblatradicióclàssica. - VaparticiparenelsJocsFloralsfentconferènciesiescrivintpoesia. - El1902obtinguéeltítolde“MestreenGaiSaber”iel1906presidíelsJocsFloralsdeBarcelona. - QuanvasernomenatcanongedelaSeudePalma, esvadedicargairebédemaneraexclusivaalministerisacerdotal.

OBRA


Es pot diferenciar en dos períodes: - Primer període: (fins 1885) poesia de to ROMàntic. Proposa cercar l’herència grecollatina del País, és a dir, l’elegància i l’exigència de la forma. Poesies (“Lo pi de Formentor”). - Segon període: comença el 1906 amb la publicació d’Horacianes llibre d’influències clàssiques que l’allunyen del Romanticisme que caracteritza Poesies basat en la Meditació i en la contemplació intel·lectual, seguint els models horacians esdevé el model del classicisme dels noucentistes

Costa no aconsegueix arribar a fons al classicisme a Causa de la seva condició de sacerdot, i això donarà a la seva poesia un cert Aire de superficialitat. La seva obra es caracteritza per la perfecció Formal,  la riquesa i correcció del Llenguatge, la humanització del paisatge i l’harmonia entre les idees i les Paraules.

El Pi de Formentor

Entradas relacionadas: