Resum Lucrècia Joan Ramis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,55 KB

 

PANORAMA GENERAL


Hi va Haver una davallada de la literatura culta en català tant en quantitat com en Qualitat i les seves conseqüències són:

-La Castellanització de l’aristocràcia

-Van perdre el poder de la burgesia catalana

-Van començar a utilitzar el castellà o sigui aixó vol Dir l’entrada de castellanismes

-I van perdre la consciència de la unitat de la llengua

La  vitalitat de la literatura popular són les Rondalles, les llegendes, pastorets, passions, goigs, . . .

FETS HISTÒRICS RELLEVANTS


1474: ELs Reis Catòlics van perdre la cor.

1492:A América hi va haver una descoberta a causa dels canvis comercials.

1556:  Als inici del regnat de Felip II hi va haver Una regresio ideològica.

1640: Comença la Guerra Dels Segadors

1659: Tractat dels Pirineus

1714: Fi de la Guerra De Successió

1716: Decret de Nova Planta = desapareix la Cancelleria Reial I el català deixa de ser oficial

EL Segle XVI: EL Renaixement


Nova Valoració de la cultura clàssica grega i llatina

Segle Després de l’Humanisme

Tenien Una visió del món antropocentrisme

Les Seves manifestacions artístiques eren sobretot lapintura, l’arquitectura, . . .

Intents De reforma de l’Església: l’Erasme de Rotterdam

L’autor Més important és Pere Serafí: poeta bilingüe.

EL Segle XVII: EL Barroc


Tenien Una visió del món pessimista

Art De lluïment i magnificència estaven enfrontat amb l’harmonia del Renaixement

Els temes Que es trectaven són la brevetat de la vida, la mort,. . .

Els Agradava el contrast de lavida/mort, plaer/malaltia, . . .

Els Autors del Segle d’or de la literatura castellana són Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Gracián, . . .

Els autors més importants són Francesc Vicent García: sonets barrocs i Poemes bruts i burlescos (“vallfogonisme”)

Francesc Fontanella: Lo desengany

EL Segle XVIII: IL·LUSTRACIÓ I NEOCLASSICISME


La Il·lustració


És un moviment filósòfic i ideològic francès  els quals els creadors són Voltaire, Rousseau, Diderot, . . .

Era Una literatura didàctica i ideològica

Es va Crear L’Enciclopèdia

És un Moviment contrari a l’absolutisme i al dogmatisme religiós

El Neoclassicisme


És un Retorn als principis de la literatura grecollatina

Els Autors més importans són Baró de Maldà, Calaix de sastre

Joan Ramis, Lucrècia

LA LITERATURA POPULAR I TRADICIONAL


Vitalitat:-Perdura al llarg del temps en totes les èpoques

-Gran difusió i creixement als s. XVI, XVII i XVIII.

-Es va perdre progresivament la vitalitat a finals del s. XIX i durant El segleXX: alfabetització, canvis socials i laborals, moderns mitjans de Comunicació de masses...

Característiques:-L’Autor ésanònim

-Es transmet oralment a través de diverses generacions

-hi va haver unes modificacions constants

-Es van començar a escriure a partir del Segle XVII

Gèneres:-Teatre:


-Sainet (brevetat, actors aficionats, escenes populars)

-Peces semipopulars: passions i pastorets

Prosa:-Rondalla: breu, elements reals i fantàstics, infants

-Llegenda: narració de fets amb un fons real transformats per la Tradició

Poesia:-Cant

-Vers d’art menor i rima ssonant

-Tornades i repeticions

-Temàtica:

-Cicle de l’any (festivitats i feines tradicionals):

-Nadales, goigs, cançons de sega...

-Cicle de la vida (cançons de bressol, cançons de falda,  jocs, cançons de joventut,...)

-Cançons líriconarratives

-La presó de Lleida, L’hereu Riera, El rossinyol, El mariner, El comte Arnau, La dama d’Aragó, Els segadors...

LA RENAIXENÇA (s. XIX)Context polític i Social:

            - Tenien una inestabilitat política Amb lluita liberals/conservadors

            - i també una inestabilitat social Com una revolució industrial, èxode a les ciutats, reivindicació obrera, . . .

Context artístic i Literari:

            - Romanticisme

                        - Rebuig de la realitat. Idealisme

            - Realisme

                        - Reflex de la nova Realitat social

EL ROMANTICISME


És una reacció Conta l’estètica neoclàssica

Defensa la Llibertat creadora i de l’originalitat

Reivindica nous Valors estètics com la lletjor, l’horror, el grotesc, . . .

Barreja els Gèneres i estils

Predomina el Sentiment sobre la raó

Nacionalisme. Es recupera La tradició popular

Parla de exotisme, Aventura i transgressió social

EL Realisme I EL Naturalisme


El Realisme:És una reflexió o estudi De la realitat social contemporània

Predomina la Novel·la:

-França: Balzac, Stendhal

-Anglaterra: Dickens

-Rússia: Tolstoi, Dostoievski

-Espanya: Pérez Galdós, Clarín

El Naturlisme:És una evolució Del Realisme

El més important és É. Zola: ideòleg i novel·lista

Objectius:

-Retratar les classes socials desfavorides

-Aplicació teories deterministes: herència biològica i medi social.

-“novel·la científica”

Entradas relacionadas: