Resum examen fisica. 4rt d'eso

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,8 KB

 
Equació MRU: és la relació que hi ha entre la posició del mòbil i el temps.
X = X
0 + V (t - t0) ; X0: posició inicial. V: velocitat t-t0: temps - temps inicial

MRUA: - trajectòria és una recta
- la velocitat no es constant.
- té una acceleració.

Equació de la velocitat MRUA: V = V0 + A (t - t0) ; V0: velocitat inicial. A: accleració. t-t0: temps - temps incial

Equació del moviment MRUA: X = X0+ a.t2 ; X0: posició inicial. a.t2: 1 mitg de l'acceleració pel tems al cuadrat

Equació general MRUA: X = X0 + V0 (t - t0) + a (t - t.a)2
Equació del moviment de la caiguda lliure: Y = Y0 + V0t + g.t2

Equació de la velocitat de la caiguda lliure: V = V0 + g.t

Moviment circular: S = rad ; S = .r ; S = arc (metres) . = qualsevol angle (radiants).

Velocitat lineal (V): (m/s)

Velocitat angular ( ): = (rad/s)

Relació velocitats: V = .radi

Entradas relacionadas: