Renaixement i reforma apuntes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Religión

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,66 KB

 

ARTE

L'art, Segons principis estètics, és l'aplicació de l'habilitat i del gust a La producció d'una obra. El concepte d'art va associat al concepte D'obra D'art. Des d'una altra perspectiva, l'art és l'acte o la facultat Mitjançant la qual l'home imita O expressa i crea, copiant o fantasiejant, allò que és material o Immaterial, fent servir la matèria, La imatge, El so, L'expressió Corporal, O, simplement, incitant la imaginació d'altre.

D'altra Banda, en un sentit més general, l'art és el conjunt de les belles Arts o Cadascuna d'elles, que en són sis: l'arquitectura, L'escultura, Lapintura, La música, La dansa i La poesia. Del conjunt, l'arquitectura, l'escultura i la pintura constitueixen El grup de les arts Plàstiques. Aquesta llista s'ha anat ampliant i s'han acceptat, també, les Següents arts: el setè art, el cinema, El vuitè, la fotografia, I el novè, el còmic. Alguns crítics i historiadors afegeixen altres arts a la llista, com Són la televisió, El teatre, La moda, La publicitat, L'animació i Els videojocs. Tot i així, ara com ara, si bé hi ha consens en els altres nou Citats, existeix encara una certa discrepància sobre quin seria el «desè art».[8]


La Reforma Protestantva Ser un moviment de reforma cristianaa Europa, que generalment es considera que comença amb Les 95 Tesisde Martí Luter, El 1517, Tot i que existeixen una sèrie de precursors com Johannes Husanteriors A aquest esdeveniment. Com a període històric, la Reforma es Considera que acaba amb la Pau De Westfàliael 1648; Tanmateix, moltes de les denominacions que es van produir durant Aquest període segueixen existint i el protestantismeconstitueix Una de les branques més importants del cristianismeavui En dia. Encara que la intenció era la renovació, els moviments van Acabar amb l'escissió dels grups reformistes i amb l'establiment de Noves institucions, principalment, el luteranisme, El calvinismei L'anabaptisme.[1]

La Contrareforma és La resposta del catolicisme del segle XVI al Cisma provocat per Martí Luter i Les diferents esglésies protestants. Consisteix en una sèrie de Canvis a l'església catòlica per fer front a les crítiques de L'època i enfortir-se davant les altres confessions. La seva màxima Plasmació va tenir lloc durant el Concili De Trento i La figura que més destacà va ser la d'Ignasi De Loiola.

La Contrareforma va donar lloc a més ordes religiosos basats en L'ascetisme, en la predicació propera i en la renúncia al luxe. Proposava una religió més espiritual, amb un paper central de La pregària. Es va reforçar també el lideratge del Papa com A cap de l'església i van sorgir nous ordes religiosos, com el creat El 1537 per Ignasi De Loiola.

La Contrareforma canvia la trajectòria de la història de l'art. El Canvi doctrinal tingué una repercussió immediata a la representació Iconogàfica dels mass Mèdia de L'època:[1]

L'humanisme és Un fet de renovació cultural que va sorgir a Itàlia, Al segle XIV i Que va ser expandit per Europa durant els segles XV i XVI.[1]

Una De les concrecions de l'humanisme va ser el moviment europeu de Retorn a l'estudi i valoració dels clàssics grecollatins que es va Desenvolupar a partir del segle XVI, El vessant cultural del qual va ser el Renaixement. L'erasmisme n'és Un dels exponents més emblemàtic


Entradas relacionadas: