Religion

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,55 KB

 
 sekularizazio seinuak:-eguneroko bizitzak garrantzi handiagoa du,naturazgaindiko munduak baino.-erlijioak gizartean lekua eta indarra galdu.-zientziak hartu ditu erlijioaren hainbat eremu.-erlijio instituzioak bakarrik,interesatuentzat,bakoitzaren intimitatean eta gizartean eraginik gabe.-erlijioa zatitzean,sinismen berriak sortu.sekularizazioa(+)=(ez)sekularismoa(-):ezberdintasuna:sekulaizazioa erlijioaren adaptazio prosezua da gizartearen garapenean partaide delarik;aldiz,sekularismoa,erlijioaren baztertzea dakar gizartearen garapenean oztopo delarik.(sekularizazioa eta ateismoa)aldaketa nagusiak bultzatu dutenak:-zientziaren aurrerapena.-gizakiak arrazoiaren bitartez pentsatu.-eliza eta estatua behartzen.sekularizazioa:esanahiaren eboluzioaa:XV-elizaren ondasunak estatuaren eskuetara igarotzea.XVII-estatua,gizartea eta kulturak erlijioarekiko askatasuna.XIX-elizak legegintzak,osasunean,ezkuntzak...zuen ordura gizartea itzuli.XX-jainkoa alde batera uztea=sekularismoa.ateismo teorikoa:jainkoaren existentzia unkatzen dutenak.-elizak=jainkoa aitortzea ez dago gizartearen aurka.ateismo praktikoa:jainkoa errepresentatzen du baina bere bizitzan erz dauka eraginik.-elizak=ateoak eta fededunak lankidetzen aritu behar dira,bakoitzaren arrazoietan sakatzeko.ateismoaren kausak:1-aurrerakuntza zientifikoak:-zientzia galdera guztiei erantzungo ziren ustea.-zientziak hobekuntzak ekari ditu.2askatasunaren eta zoriontasunaren ikuskera.-gizakiaren naia_askatasuna eta zoriontasuna lortzea.-konsumo gizarteak amets hori lortzea erraztuko zuela uste baino ez du lortu.-erlijioan kritikatu izan zaio fededunei askatasuna mugatzen eta zoriontasuna beste mundurako utziz.3gaitzaren arazoa.-gaitza eta sufrimendua desagertzen saiatu erlijioak.-gizakiak askatasunaren erabilera desegokien ondorioz,sortutako gizakiaren errudun jainkoa bihurtu.

4rak amankomunean duten ideia=gizakia eta bere ahalmen defentsa.humanistak deitzen zien._humanismoa + erlijioa/jainkoari kritika=humanista ateoak.FEUERBACH:bere pentsamenduaren oinarria:-pertsona da errealitate absolutua.-pertsona bakoitzak,gizakiaren eta norberaren handitasuna pentsatzen ditu,mugatu badu ere.jainkoaz eta erlijioaz daukan ikuspegia:-gizakia bere mugen jakitun,jainkoa deitzen duen izaki perfektu eta mugagabean proiektatzen du.-pertsonaren fantasia bat da.-pertsona erlijiosoak jainkoa baieztean""gelditzen da beraz,erlijioa ezabatu behar da.MARX:1:-gizakia eta gizartearen errealitatetik habiatu.-ikuspegi ekonomiko eta sozialetik aztertu gizakia.-gizakia ez da bere buruaren jabe gizartea eta gizakia sortzen duena.-alineazio ekonomikoa,langilearen lanaren emaitzaren zati bat kendu.etekinak emaitzaren poltsikora.1-kapitalista=produkzio jabegua.2-langileria=lan indarra-komunismoa proposatu.2:-giza irudikapen soila.-izaki garen eta hobezin bat irudikatzen du eta munduan kokatzen du mundu ideala.-erlijioa,alineazio ekonomikoaren aurrean sortutako sufrimenduaren aurrean kontsolamendua.-zoriontasuna beste mundurako aginduta dagoenez,erlijioak kontzientziak lokarrarazten ditu,"herriaren opioa".elizaren eranztuna:-planteamendu sinplegia manx-en oinarri ekonomikoetara murriztu dira,ekonomiaz ggain badaude alderdi gehio.-elizak historian zehar gizartearekiko konpromisua erakutsi du.NIETZSCHE:1:-supergizakia=buruzagien morala ezartzen duena.-supergizakiok ez du bizitzatik ihes egiten,jainkoaren heriotza iragartzen du,kontzientzian bizi den jainkoa baztertuko du.2:-giza atsekabearen ondorioz sortu.-gertaera mingarrien aurrean mundu ideal batean bilatzen du babesa.-kristau morala=beldurren morala da eta balore negatiboak proposatzen ditu.3:-kristautasunari burlazko kritika.-kristaua esklaboa=kristautasunak gizakiaren mugak onartu.-kristauek koldaren morala=maitasuna azken muturreraino bizitzea oso ausarta.-balore moral berriak proposatzen ditu,balore hoiek orokortzeak ondorio larriak ekarri.FREUD:1:norbanakoaren kontzientziaz haraindi dagoen jarduera=eremu psikologikoa=subkontzientea eta inkontzientzia,gizakiaren perbamentua eta erreakzioak markatzen dituena.-sexualitatea,gaizotasun psikikoak azaltzeko.-ediporen konplexuak,semeak aita lehiakide ikusi,aitaren iruditik habiatuten jainkoaren irudia sortu ahal guztiduna.2:-desoreka psikologikotzat zuen,neurosi indibidual eta jo kolektibotzat.-giza errua eta barreko eginezina lasaitzeko balio zuen,ordena sozial jakin bat ezartzeko.3:-ezin da ondorioztatu psikologia erlijioaren kausa eta jatorria denik.-fedea ez da kontsolamendurako bakarrik,konpromisoa eskatzen du,

Entradas relacionadas: