Relaciona la teoria de les idees amb la del coneixement

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,48 KB

 

Coneixement

Aquestes coses e Idees estan dividides en dos mons diferents, tenim les idees que les trobem en El món de les idees on podem veure el verdader coneixement, es a dir, l’episteme. Per altre banda hi ha el món sensible que conte les coses, es una opinió del Coneixent, es a dir,  el doxa.

Com ja em dit Abans, les coses són una còpia de les idees, en el cas dels mons, el món Sensible està per sota del món de les idees, es a dir, es una còpia, una Imitació. P explica això a partir del símil de la línia on a partir del Raonament, obté un mètode per poder passar del Món sensible (coses), al Món de Les idees (idees). Es una línea divísòria on passa d’allò que es menys real, a Allò que ho es més. En el 1r Nivell hi trobem la imaginació, gracies a aquesta Podem veure les s’ombrés. En el 2n Nivell, ja no mirem les s’ombrés, sinó que Ja mirem l’objecte que fa aquesta s’ombra, hem pujat un nivell de realitat. Aquests Dos nivells estan dintre del Món sensible, com ja hem dit, el de la opinió. El 3r Nivell del símil de la línia, es tot aquell coneixement que no es pot veure (ex: El numero cinc). Hi ha moltes maneres de representar però es algú que no podem Veure pel carrer. El 4r Nivell trobem la intel·ligència, es el mateix nivell de Realitat. A partir de la intel·ligència, podem trobar les idees, aquestes les Podem percebre gràcies a la raó.


Aquest es el Món de les idees on hi apareix el Coneixement. P diu que tots aquells que comprenguin i coneguin aquestes idees, tindran El coneixement necessari per poder governar. P ens parla de dos mites, el de la Caverna i el del Carro alat. El mite de la Caverna, ens parla sobre els dos Mons, els esclaus que veuen les s’ombrés seria el món sensible i aquells que Estan darrere el mur fent les s’ombrés fan referència al Món de les idees. Aquells Objectes que utilitzen per fer les s’ombrés, són les idees. I allò que veuen Els claus són les coses. Els esclaus veuen o perceben una còpia de la idea Original.

El mite del carro Alat ens parla sobre un carro alat que simbolitza l’ànima, aquest carro, esta Tirat per dos cavalls, un es blanc, bo i bell, i l’altre es negre, lleig i Dolent. El blanc simbolitza les passions bones com el coratge o els valor, la Ira , l’esperança. Aquesta part de l’anima s’anomena irascible, està Localitzada en el pit. Per altre banda el cavall negre simbolitza els desitjos Més baixos, l’instin de conservació, la sexualitat, aquest part de l’ànima s’anomena Concupiscible i està localitzada en el ventre. Per últim l’auriga, el carro, simbolitza La capacitat intel·lectual de l’home i s’anomena part racional, està localitzada En el cap. P diu que si l’auriga es capaç de controlar els dos cavalls i Aconsegueix enlairar-se, podrà contemplar i gaudir de els idees. Però si no ho aconsegueix  no ho podrà arribar a contemplar.


Ésser humà

P ens parla de l’home I ens diu que està dividit en dues parts, el cos on es aquella cosa coneguda a Traves dels sentits, el veus, el toques, ... I per altre banda trobem l’ànima On la podem conèixer a partir de la raó, com ja hem dit abans, l’ànima es pot Dividir en tres parts, la irascible que en el poble seria els guardians, la Concupiscible que en la civilització serien els artesans. I per últim la Racional. On són aquells que governen. Així està distribuït la ciutadania i el Poble.

Realitat

Està dividida en dues parts, e¡per un lloc tenim les idees que són intangibles, immutables, absolutes, eternes, .. I per altre banda tenim les coses que són tangibles, finites, relatives, mutables, ... Ell ens parla sobre la teoria de la participació imitació i ens diu que les coses imiten les idees, per tant, les coses són copies de les idees, que aquestes són originals.Ètica

P va dividir l’ànima En tres parts, cada part tenia una virtut en concret, ell deia que la polis Ideal era aquella on cada persona, que te una virtut en condret, la utilitza, Només podria treballar o utilitzar aquella virtut així t’assegures que cada Persona fa la feina que se li dona be. Les diferents classe socials eren els Governants, l’ànima era la racional, els guerrers, on l’anima era la irascible I per últim els productors, on l’anima era la concupiscible. Hi havia tres Tipus de govern, el de l’aristocràcia, es a dir, el govern dels millors, Sistema polític just on els que governen són els filòsof perquè són els que Tenen les millors ànimes. Segons P era un govern guiat per la saviesa. Desprès hi Havia el govern de la Timocràcia, es a dir un govern militar i molt violent. P Considera que no són els adequats per governar. Per últim hi ha el  govern Democràtic on era un govern del poble, On tothom hi participava, es el règim de la opinió, el regim dels sofistes, del No saber. Hi vota tothom tant si són savis o no.

Entradas relacionadas: