Quina relació existeix entre el nombre d’empreses d’un mercat i els preus?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,9 KB

 

Arribarà un moment en el qual ambdues corbes s’encreuaran en un punt, anomenat punt d’equilibri, en què demandants com oferents estaran satisfets amb el preu i amb la quant. Intercanviada.

-excés d’oferta

: a un preu determinat(P2), la quant. De producte que demanen els consumidors (Q1) és inferior a la que ofereixen les empreses(Q2) i molts consumidors no compren. Hi ha abundància de productes i les empreses baixen el preu (ofereixen a un preu inferior a P2) no totes les empreses afronten la baixada i, abandonen el mercat(quant oferida +baixa q Q2). Davant la baixada de preus, els consumidors reaccionen demanant més quantitat(quant demand es superior a Q1). Hi haurà un moment en el qual ambdues corbes s’encreuaran en un punt, el punt d’equilibri(Pe,que) en el qual demandants i oferents estaran d’acord amb el preu i la quantitat intercanviada. L’equilibri del mercat és el punt en el qual coincideixen els plans dels consumidors i les empreses, de manera que l’intercanvi els satisfà tots dos. El preu i la quant. On coincideixen els plans dels oferents i dels demandants es denominaran, respectivament, preu d’equilibri (PE) i quantitat d’eliquilibri (que). En aquest punt, no hi ha abundància de productes, ni existeix demanda insatisfeta, amb la qual cosa l’intercanvi en el mercat és total.

5.ELS CANVIS EN LES CONDICIONS DE MERCAT

Moviments sobre la corba de la demanda:

com +alt és el preu, - és la quantitat demanada;i com més baix és el preu, més gran és la quantitat demanada.

Moviments sobre la corba de la oferta:

com +alt és el preu, +gran és la quantitat que estan disposats a oferir els productors i com + baix és el preu,-quantitat oferiran els productors

EXEMPLE:Un exemple pot ser el mercat del tomàquet de pera a Navarra. Una situació d'equilibri en plena temporada es podria correspondre amb un preu d'1 € / Kgr. I una quantitat intercanviada de 2.000 Kgr. Diaris. Per aquest preu d'equilibri el mercat es buida: els agricultors recullen cada dia 2.000 Kgr., Que és exactament la quantitat que compren els consumidors de tomàquet de pera. Res sobra i res falta en l'equilibri. 7. Els canvis en les condicions de mercat: a) Canvis en altres factors que afecten la demanda- Augment de la quantitat demandada▪ Disminució de la quantitat demandada b) Canvis en altres factors que afecten l’oferta ▪ Augment de la quantitat que s’ofereix ▪ Disminució de la quantitat que s’ofereix5.1. CANVIS EN ALTRES FACTORS QUE AFECTEN LA DEMANDA:Si varia algun dels altres factors que influeixen sobre la demanda (el preu dels béns relacionats, la renda disponible o els gustos) i el preu roman constant, poden succeir dues coses: que augmenti la quantitat demanada o que disminueixi. Vegem cada cas detingudamentA.AUGMENT DE LA QUANTITAT DEMANADA:-UNA PUJADA DEL preu dels béns substitutius -una disminució del preu dels béns complementaris -un augment de la renda disponible -un canvi (a favor) en les preferències


Entradas relacionadas: