Regles del metode cartesià

Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,55 KB

 

El primer llibre que va escriure va dedicat a Isaac Berckman i va ser publicat després de la seva mort. El fet de trobar-se amb Berckman va ser un fet molt important a la vida de Descartes. A partir d’aquí es va dedicar a les matemàtiques on farà 3 grans descobriments/aportacions:

  1. Trobar un mètode per poder dividir un angle en totes les parts que es vulgui.

  2. Trobar un mètode per resoldre equacions de tercer grau.

  3. La geometria analítica, que es un descobriment molt important de Descartes perquè fins a ell s’havia pensat que l’aritmètica i la geometria eren camps independents, que no tenien cap relació entre ells. Aritmètica dedicada a la successió i la geometria a analitzar l’espai. Amb la geometria analítica el que descobreix es que l’aritmètica i la geometria són la cara i la creu d’una mateixa moneda. Sobre la geometria analítica podrà construir posteriorment una teoria física.

9.1.PARÍS 1622-1629

Al 1622 Descartes deixa de ser mercenari i va cap a París, capital cultural d’Europa. A París forma part d’un grup d’intel·lectuals El cercle del
Pare Mersenne,
que es reunien per parlar del que passava al món de la ciència. Estarà en contacte amb la major part d’intel·lectuals d’Europa com Galileu, Kepler. En aquest grup també es troba amb Mydorgue que era un polidor de lents, que d’ell aprendrà a fer això, ofici molt difícil. Això li serveix per dedicar-se a l’estudi de la llum i, posteriorment, a partir de l’estudi de la llum crearà una teoria física.

Del 1628/29 escriurà una obra que no publicarà i que quedarà inacabada perquè el seu projecte va fracassar, que es diu “Les regles per la direcció de l’esperit” popularment coneguda com “Reguale” perquè estava escrita amb llatí. Els 3 grans descobriment els fa a partir de la raó, els sentits no tenen res a veure.

En aquesta obra es planteja quines són les regles que utilitza la nostra ment alhora de fer aquest tipus de descobriment en el camp de les matemàtiques, si som capaços de formular aquestes regles es possible aplicar-les a altres camps del coneixement per a que la ment pugui avançar, sense l’ajuda dels sentits.

En aquets obra anirà anunciant regles i les anirà justificant. Quan arriba a la regla 8 es troba amb un problema, el fenomen òptic que es coneix amb el nom de la línia anaclàstica.

A partir del fenomen òptic es planteja una pregunta, que és que pot reduir-se tot el coneixement al model matemàtic?= Si la nostra ment por avançar en tots els camps del coneixement, sense l’ajuda dels sentits?

Tenim un focus que emet rajos de llum. Quan la llum travessa un medi com l’aigua la impressió que tenim és que es dirigeixen la mateix punt, quan abans de travessar-la estaven en paral·lel.

La pregunta que es formula Descartes és que això es pot predir abans de fer l’experiment. Llavors arriba a la conclusió de que NO es pot predir abans de l’experiment, per això l’obra està inacabada.

Al 1629 deixa París perquè té molta vida social, problemes polítics i això li quita molt de temps per dedicar-se al que vol fer, llavors marxa cap a Holanda.


Entradas relacionadas: