Regions industrials

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,44 KB

UE:2na produccio industrial,unio erupea que te com finalitat la integracio politica i economica dels 27estats que formen una prontera comú respecte a altres paisos.escaracteritzen pk tnen moltatecnologia;aerosol,quimica,farmaceutica,bens d'equip.EEUU:1er pais +industrialitzat dl mon.abundant en primeres materies,font d'energia,capital,desenvolupamnt tecnologic,ma d'obra qualificada,bones infraestructures;agresivitat de les multinacionals per ampliar el mercat i crear noves filials.paisos emergents,de recent industrialitzacio,produccio de consum, ma d'obra molt barata,xina taller dl mon

JAPO:1era potencia en asia a pesar de ser pobra en primeres materies i energia i te molta ma d'obra qualificada,2ndestaca per el alt nivell tecnologic,te una politica comercial agresiva per a vendre en tot el mon, les industries son automovilistica, motos, naval electronica de consum.RUSSIA:desde la desintegracio de la unio sovietica en 1991;venta de empreses estatals,destaca sector de petroli i gas natural,industries atrasades i sense tecnologia.
SUDEST ASIATIC:escaracteritza per ma d'obra molt qualificada i barata,dracs asiatics,fabriquen productes electronics i tecnologics.

Entradas relacionadas: