Reg coloquial y reg literari

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Francés

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,87 KB

 
REGISTRE COL·LOQUIALAnomenat també familiar, sassocia a temes generals, propis de la vida quotidiana.Es manifesta en textos orals i tulitas un llenguatge expressiu, informal i subjectiu, en la varietat geogràfica del parlant. Loralitat li dóna espontaneïtat, la qual cosa fa que sigui poc elaborat, repetitiu, amb estructures simples incabades.El lèxic no especialitzat, les frases fetes i els refranys, els eufemismes, les comparacions, les onomatopeies, etc. són recursos habituals del registre col·loquial. El nombre de paraules amb significat específic és baix.Els codis no verbals ajuden a complementar el missatge.Aquest registre forma part de lús privat de la llengua i el seu grau de formalitat és baix (hi ha situacions que exigeixen un to més formal)En textos escrits, la utilització daquest registre col·loquial ss sol limitar a reproduir situacions comunicatives en oral.REGISTRE LITERARITé el grau més elevat delaboració formal i es proposa especialment despertar sensacions al lector o oient.Potència el efecte connotatiu dels mots (més significats i més maneres dinterpretar-ho).Destacar que es juga amb els múltiples significats que poden tenir les paraules (polisèmia), amb el seu poder evocador i amb la seva expressivitat.Lelaboració formal saconsegueix mitjançant lús de recursos de construcció (en el pla fonètic), recursos de pensament i de significat (en el pla semàntic).Els elements retòrics són presents especialment en la literatura.Lemissor del text literari selecciona els mots en funció de les seves emocions, sentiments o de la impressió que vol causar al receptor.Els seus textos són subjectius, especialment els poètics. El reg. lit. és obert a la llibertat del creador.

Entradas relacionadas: