Reformisme i qüestió social

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,13 KB

 

LA RESTAURACIÓ

-Del cicle revolucionari burgès al cicle Revolucionari obrer (de burgesia revolucionària a burgesia conservadora). La Comuna de París 1871

-De la Renaixença a la vertebració del Catalanisme.

1.-   EL REGNAT D'Alfons XII I LA REGÈNCIA DE María Cristina (1874-1902)

1874/75/76 – 1885  REGNAT D'Alfons XII

1885 – 1902  REGÈNCIA DE María Cristina

1885 Pacte del Pardo

1898 Pèrdua de les colònies d'ultramar

1.-   Característiques generals

Artífex ideològic i polític: CÁNOVAS DEL CASTILLO. Restauració de la monarquia borbònica en la figura d'Alfons XII.

Condicionants: Malestar de les classes Burgeses amb la inestabilitat del Sexenni.

Manifest de Sandhurst (1874).

"Pronunciamento" militar de  MartÍNEZ CAMPOS a Sagunt (1874).

BURGESIA CONSERVADORA: Aliança de l'antiga Noblesa latifundista/burgesia agrària i burgesia industrial

Monarquia parlamentària. Bipartidisme. Torn Pacífic.

Frau electoral

Conservadorisme, estabilitat, ordre seguretat, Propietat, defensa dels interesos de les classes benestants.

Model territorial: Unitarisme, uniformisme.

Creació d'un règim inclusiu liberal  que  Permetia l' alternança pacífica en el poder dels dos partits "constitucionalistes" i evitava l'intervencionisme militar (Civilitat)

Exclusió dels partits "antisistema" (carlins/integristes, republicans, moviment obrer, nacionalisme, Independentisme colonial).

2.-   La Constitució de 1876

-Caràcter Conservador: Inspirada en la tradició del liberalisme Moderat. Prou flexible per poder encabir l'acció política dels dos partits Dinàstics.

-Redacció extensa de DRETS (associació, reuníó, expressió). Lectura més  restrictiva o àmplia segons el partit.
Llei/reglament.

-Limitació de la divisió de poders.SOBIRANIA COMPARTIDA. Importància de Les competències del rei (funció moderadora, cap de l'exèrcit, exempt de Responsabilitats davant les corts, competències executives i legislatives, Escollia al cap de govern, dret de vetar lleis, dret dissoldre corts, capacitat Per designar alguns senadors).

-Bicameralisme. Corts formades per Senat (amb sistema d'elecció Restrictiu: indirecte, en funció del càrrec, designats pel rei) i Congrés (escollits de manera directa però limitacions al sufragi)
.

-Sufragi en funció del govern. Censatari / Universal masculí (189O) Frau electoral, caciquisme.

-Centralista i uniformitzadora. Eliminació dels furs. Igual llei per a tot el Territori. Institucions locals controlades pel govern central.

-Catolicisme religió oficial. Pressupost per al clergat i el culte. Control de L'educació. Es toleren la resta de religions

3.-   Estabilitat Militar

Cantonalisme: Es sufoca al 1874  (finals Sexenni) Castelar, Pavía, Serrano, Martínez Campos.

Federalisme radical i moviment obrer.

Insurrecció carlina:  1872-1876 (País Basc, Navarra, Catalunya, Aragó). Estat amb capital a Estella. Victòria liberal. Abolició dels Furs. 1878 País Basc aconsegueix certa  Autonomia fiscal (concerts econòmics)

Insurrecció cubana: 1868-78 Guerra dels Déu Anys. Pau de Zanjón (amnistia, Abolició de l'esclavitud -no es farà efectiva fins 1888-, compromís que Cuba Tindria representació al parlament). Al 1895 s'inicia de nou la insurrecció.

4.-   El Sistema de partits

Bipartidisme. Torn dinàstic: Alternança de dos partits que defensaven el Sistema (monarquia, constitució, propietat privada, centralisme, religió) però Amb diferències o matisos entre ells  Respecte al seu  liberalisme. Aparença democràtica. Fort paper del lideratge. A la llarga conflictes interns.

-PARTIDO LIBERAL CONSERVADOR (Conservador) CÁNOVAS. Antics membres del Partit Moderat, Uníón Liberal, Carlisme. Classes Altes (Antiga noblesa, terratinents, alta burgesia, jerarquia eclesiàstica).

Sufragi censatari. Restricció de llibertats. Estat confessional i suport a L'Església

-PARTIDO LIBERAL FUSIONISTA (Liberal) SAGASTA. Antics membres d'Uníón Liberal, Amadeuistes, Partit Demòcrata, Republicans moderats. Classes mitjanes (Mitjans i petits propietaris rurals, Mitjana burgesia industrial, professions liberals).

Sufragi universal. Cert reformisme social. Ampliació de drets i llibertats (Llei d'Associacions 1.887, Llei del Jurat 1888, abolició de l'esclavitud 1888, Codi Civil 1889, sufragi universal masculí Més grans de 25 anys) 1890. Estat laic i restricció de privilegis a l'Església.

Funcionament del sistema:

Quan hi havia Un desgast del govern es produïa un acord dels partits El rei designava com a cap de govern al cap de L'oposició Dissolució de les corts Convocatòria d'eleccions  Nova majoria.

FRAU ELECTORAL: El ministre de governació era El responsable d'aconseguir la majoria "encasillado" ( ministre de Governació governadors civils provincials → cacics (prohoms locals amb forta influència sobre persones) → "tupinada" (manipulació dels cens i de les actes, compra de vots, trencament d'urnes, vots Falsos, amenaces electors, etc.).

5.-   L'oposició al sistema

Carlisme/integrisme: "Déu, Pàtria i Furs" "la uníón del trono Y el altar". Molt afeblit per la derrota de 1876, pel sorgiment del Nacionalisme conservador al País Basc i a Catalunya i per l'acceptació del Règim per part de la jerarquia eclesiàstica. Creació de Comuníón Tradicionalista.

Clergat, classes mitjanes urbanes i rurals

Republicanisme:

Fortes divisions internes. O s'integren al sistema o forta repressió. Petita burgesia, classes mitjanes urbanes i proletariat industrial.

PARTIDO REPUBLICANO POSIBILISTA. Castelar. Moderat i unitari.

PARTIDO REPUBLICANO CENTRALISTA. Salmerón. Unitaris.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESISTA. Ruíz zorrilla. Via insurreccional de L'exèrcit.

PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL. Pi i Margall. Federalisme, reformisme social, Insurrecció popular.

Moviment Obrer:

Condicions de vida pèssimes. Inexistència de legislació laboral (liberalisme clàssic). Creixement classe obrera industrial.

Antecedents:

A.I.T. 1ª Internacional Londres 1864. Marx, Bakunin. (1876 Dissolució per Problemes interns.) 

Emancipació de la classe obrera, la vaga com a instrument de pressió, Socialització dels mitjans de producció, supressió del treball infantil, Reducció de la jornada laboral, augment dels salaris

1871 COMUNA DE PARÍS  1ª revolució Obrera

1889 Creació de la 2ª Internacional de caràcter Socialdemòcrata.

1870 El Congrés Obrer de BCN crea la FEDERACIÓN REGIONAL ESPAÑOLA DE LA  AIT que a partir de 1874 passarà a la Clandestinitat.

A) Corrent SOCIALISTA:

-Implantació a Madrid, País Basc, Astúries

-1879 Fundació Del PSOE a partir de l’Agrupación Socialista Madrileña. Pablo Iglesias. Ideologia marxista.

-1888 Fundació  UGT.

-Incorporació a la II Internacional.

-Reivindiquen la doble lluita: política (participació electoral/ via Parlamentària) i sindical.

-Dictadura del proletariat s'aconseguirà per la pròpia crisi del Capitalisme o per la revolució social (via reformista o via revolucionària)

B)Corrent ANARQUISTA:

-Implantació a Catalunya, País Valencíà i Andalusia

-1881  es funda la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA. Intervenció  de caràcter Sindical.

-Fets de la MANO NEGRA 1883. Repressió policial.

Divisions internes:

-  Partidaris de l'individualisme radical. (Malatesta, Kropotkin) A partir de 1888 s’imposen les tesis de “propaganda pel Fet” “acció directa“ terrorisme, confrontació amb l'estat, utilitzar la Violència contra els seus pilars (monarquia, exèrcit, església, burgesia), Provocar el despertar de les masses per fer la revolució i implantar el Comunisme llibertari.  (Atemptats a Martínez Campos, Liceu, Corpus, Cánovas)

-  Partidaris de l'acció de masses pacífiques, Arribar a la societat col·lectivista a través de la incidència a les fàbriques. Les vagues obreres com a instrument. Importància de l'organització sindical, Els ateneus, la premsa obrera i l'educació.

PROCÉS DE MONTJUIC 1896. Repressió

1907 Solidaritat Obrera

1910 Fundació de la CNT

Nacionalisme

Catalunya, País Basc, Galícia. Classes mitjanes (S‘estudiarà a apartat Específic)

Anticolonialisme

Cuba, Puerto Rico, Filipines(S‘estudiarà a apartat específic)

Entradas relacionadas: