Recursos naturales y contaminació

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,32 KB

 

Els éssers humans fem sevir recursos (energia, minerals, aigua.
..), Aquests recursos provoquen conflictes per posseir-los aixo fa que hi Hagi un augment de la població que requereix nous espais. Aixo te un Impacte i unes conseqüències sobre la terra com la contaminació, Erosió, solinització..Hi ha un escalfament global i augmenten els Riscos naturals.

L'activitat Humana fa servir els recursos de la terra. L'increment de la població Va acompanyat del consum dels recursos naturals per habitant. La Capacitat de càrraga del planeta; es el nombre màxim d'habitants Que la Terra podria mantenir donant temps a que aquests es regenerin. Els recursos: l'energia; es la principal font d'energia formada per Combustibles fossils. Hi haura patroli fins el 2040 i el gas durara Una mica més com el Carbó. Per estalviar es pot utilitzar l'energia Nuclear, hidroelectrica, biocombusibles.. L'aliment; a partir de la Revolució industrail hi ha un increment de la població. Es va Produir una revolució verda, que consistia en augmentar el rendiment Agrícola. Minerals; no s'han exhaurit cap important, s'ha remplaçat Per altres que s'han trobat. A mesura que els jacimnts van minvant, Els materias es tornen cars i només accessibles per determinades Parts de la població, el que anomenen reserves. L'aigua; és un recurs limitat tot i semblar renovable, la quantitat aprofitable es Petita. Un de cada tres habitants no pot disposar de l'aigua que li Cal.

Aquests Recursos poden portar a conflictes, també genera impactes: Deforestació-talar arbres i com a conseqüència perden boscos, amb la Intenció de crear zones de conreu. Els grans boscos regeneren l'O2 Que nosaltres respirem. Els arbres conserven el sól.

Salinització

- Degut a la sobreexploció, hi ha aigua del riu i del mar que entra a Un aqüífer, d'ell agafem aigua pero si agafem massa entrara aigua Salada en abundancia i ja no el podríem ultilitzar. Contaminació.- Proces per el qual es modifica les condicions naturals del medi. De Forma natural espo donar pero lames important es la contaminació Antròpica, es la d'origen humà. L'activitat humana modifica les Condicions naturals tant de les Aigües, com del sòl o com L'atmosfera.

La Terra te la capacitat d'autoregular-se i aixo afecta al cicle del carboni, la terra manté un equilibri de carboni natural. Quan S’alteren les concentracions de diòxid de carboni (CO2), el Sistema gradualment retorna al seu estat natural. Aquest reajustament Natural funciona lentament, comparat amb la quantitat de emissions de Diòxid de carboni que els humans emeten a l’atmosfera utilitzant Combustibles fòssils.
Cicle del carboni a curt termini: El carboni S’intercanvia ràpidament entre plantes i animals a través de la Respiració i la fotosíntesis, i durant l’intercanviï de gas Entre els oceans i l’atmosfera. Cicle del carboni a llarg termini: Durant milions d’anys, el carboni en l'aire s’ha combinat amb Aigua per formar àcids dèbils que molt lentament dissolen les Roques. Aquest carboni es transmet als oceans on alguns formen Esculls coral·lins, roques carboratades i closques. Aquests Sediments poden anar a les capes més profundes de la Terra i Finalment poder ser alliberats a l’atmosfera per volcans.


L'efecte D'hivernacle és El procés pel qual l'atmosferad'un Planeta Fa Que s'escalfi, permetent l'entrada deradiació Solar visible, Però impedint o dificultant l'emissió de calordes Del planeta. Els Gassos de l'atmosfera retenen els raijos del sol mantenint una Temperatura estable i. ò,,ptima per a la vida. Aquesta capa també Deixa anar raijos. El problema és quan aquesta capa de gassos Augmenta el co2 i no deixa sortir ningun raig de sol, augmentant la Temperatura global.

Entradas relacionadas: