Recuperacion

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,51 KB

 
tractat de tordesillas: Acord que establi una linia al merdia 46º oest. les terres situades a l'est d'aquest meridia quedarien sota domini portuges i les que es trobesin a l'oest en mans de Castella,el signa al 1471 el papa.teoria hellocentrica: nicolau copèrnic,el sol es el centre de l'univers i la terra te un moviment de rotació diari i un de translacio anual al voltant de sol,gallileu inventor del telescopi confirma la teoria del hellocentrisme
actitud geocentrica : propia de l'edat mitjana ,deia que la terra estava situada al centre de l'univers i tots els astres giraven al seu voltant,expresada per tolomeu, renaixament :Periode on els escriptors i intelectuals consideren la epoca grega i romana un model a seguir i que ledat mitjana era una epoca obscura i barbara reforma protestant: moviment de trencament de la unitat del cristianisme iniciat al segle 16 a leuropa ocidental i que va dividir els cristians en dos blocs : catolics i protestans reforma catolica: moviment de fer un canvi profund dins la propia esglesia catolica,promotor ignasi laiola(fundador dels jesuites),privat:personatge generalment noble o eclesiastic en qui els reis absoluts delegaven les tasques de govern.pau de westfalia: 1648 firmada a alemanya va posar fi al conflicte de la guerra dels trenta anys on senfrontaran els catolics i protestants d'arreu deuropa,pau dels pirineus: 1659 firmada per acabar el conflicte entre la monarquia hispanica i els borbons ilustraciocorrent de pensament que es va difondre a arreu deuropa durant el segle 18 i que basava la seves analisis en la rao liberalisme politic: ideologia que questionava la monarquia absoluta i es presentava com alternativa a labsolutisme,les ides liberals tenen plena vigencia avui dia s17,principis del liberalisme politic:la sobirania nacional : tots els poders de lestat han de provenir del poble , els governants son escollits pel poble mitjancan sufragi,la separacio de poder : divulgat per montesquieu qualsevol estat te tres poders : poder lesgislatiu,executiu,judicial, la igualtat dels ciutadans davan la llei, el reconeixament de drets i llibertats individuals, antic regim terme am el qual els revolucionaris liberals designavan qualsevol societat on hi hagues absolutisme,feudalisme i estaments, es localitza a leuropa ocidental desde ledat mitjana fins al segle 18,estat liberal esta basat en la sobirania nacional la igualtat davan la llei la separacio de poders i els drets i les llibertats individuals, tipus destat liberal monarquia parlamentaria: on el cap destat es un rei tot i que sense poder absolut,republica parlamentaria : on el cap destat es escollit per mitja de sufragi,estat organitzacio politica i administrativa mitjancan la qual es governa un territori independent nacio conjunt domes i dones units per una serie delements comuns com ara la historia,la llengua,les tradicions etc
capitalisme : nou sistema economic caracteristikes : les empreses i esl negocis son de propietat privada,lobjectiu de qualsevol activitat economica es aconsegir el maxim benefici individual,lliure competencia entre empreses ludisme forma de protesta dels obres contra la miseria i explotacio que patien que consistia en fer malbe intencionadamen les makines i les fabriques,les maquines eran destruides pq creaven latur,presiona-
ven lempresaria per tal de que cedis davan les demandas obreras
imperialisme :expoliacio de recursos,explo-
tacio economica i el domini politic se gairabe tot asia,africa i oceania per part dels paisos ocidentals,
metropo-
lis:
teorritoria conqueridors,dominantstractat de versalles:tractat de pau que alemanya va tenir que signar un cop acabada la priemera guera mundial on va aver dacceptar que era la unica responsable del conflicte va perdre totes les seves colonies i una part del seu territori a europa,revolucio russa:va ser la primera revolucio obrera i pages de la historia que te lloc a russia 1917,sestabli per primera vegada un govern marxista,sintenta construir un sistema politic i economic alternatiu al capitalisme ,sintenta establit una societat sense rics ni pobres,exercit roig dirigit per trosky defensava lestat obrer i el govern comnusita,dictadura:forma de govern on no hi hia:llibertat publiques i respecte pels drets humans,divisio pels poders de lestat,eleccions lliures per sufra-
gi universal,
democraciacontrari que dictadura,caract.fexisme italia:ideologia irracional,impuls vident,aspecte revolucionari,fa sega en el seu lider,carac nazisme alemany positives converteix alemnya en una gran gran potencia,grans obres publiques dels grans idustrials,reindustrialitza els sector metalurgik i quimic,redui masiva-
men latur,
negatives:proibicio de tots els partits i sindicats,negacio de les llibertats,culte irracional a fuhrer, es-
tabliment d'un estat policiac,anulacio garanties politiques,preparacio de la guerra,
tractat dultrecht:tractat on els catalans reconexien felip 5 coma rei de la monarquia hispanicamcont del decret de nva planta:la derrota dels catalans en la guerra de succecio va permetre que felip 5 imposes la seva autoritat i ho va fer mitjancan el dct de nva planta.car de la constitucio de 1812:sobirania nacional,sufragi universal,divisio de poders,monarqu-
ia constitucional,ampli recull de llibertats individuals,mante el catacisme com a religio oficial de lestat,suprimir el feudalisme
caciquisme:un caic es una peça clau de falsejament de les elecions,era un personatge ric que controlava un districte electoral, era propietari de latifundis i especialmen a andalusia,catalanisme politic: de 1870 al 1900 es desenvolupa el nacionalsime catala,era un corren politic.pau de paris:(1989)sgnada per posar fi entre la guerra d'EEUU i españa al 1885

Entradas relacionadas: