La recaptació en concepte de l'impost de la renda de la persones físiques són operacions unilaterals per compte de renda

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,67 KB

 

14,1Comerç internacional:

Engloba les diferents operacions d’importacions i exportacions de bens i serveis entre els diferents països o blogs comercials.

Cada país, d’entrada esta fortament incentivat a produir allò que millor sap fer; es el que en economia s’anomena la teòrica “avantatge competitiu” on els països s’especialitzen en la producció d’aquells béns o serveis que poden intercanviar de manera més eficient en el mercat internacional. Aquest intercanvi permet la divisió del  treball i, en conseqüència l’especialització dels països en uns pocs béns i serveis. Així , generalment els països poc desenvolupats solen exportar matèries primeres mentre que els països + industrialitzats produeixen i intercanvien productes elaborats i/o de tecnologia.

Altres teories econòmiques: sobre el comerç internacional:

  • Lliure comerç: activada per l’abolició de les restriccions al comerç internacional , fet que augmentarà la comptencia , fomentaria el progrès i la major creació de riquesa sempre i quan no es creein càrtels.

  • Proteccionisme: postuía per l’establiment d’aranzels , i la limitació de la lliure circulació de mercaderies.


14.2 El proteccionisme:

Segons al principi de la teoria del avantatge comparatiu, a un país li pot resultar més barat comprar un bé o servei a l’estranger que produir-lo , que pot desapareixer quan part dels països exteriors .Davant d’aquesta possible situació, els governs intervenen en el funcionament del mercat limitant o restringint l’entrada de productes extrangers per produir la nostra indústria.

Les principals mesures que es poden aplicar son:

  • Protecció d’industries o sectors considerats estratégics: x l’interès públic, com les relacionades amb la defensa racional o el subministrament d’energia.

  • Foment de la industrialització: persegueix subsituir productes extrangers per racionals , indirectament per augmentar la renda nacional mitjançant els majors beneficis empresarials i salaris dels treballadors.

  • Desenvolupament d’industries emergents: mesures de protecció temporal per millorar la tecnologia , les economies d’escala o la productivitat de les empreses nacionals i així , crèixer i competir en igualtat de condicions amb les grans multinacionals.

  • Recaptació de diners: per pagar a les empreses importadores per entrar productes extragers a un país. El més utilitzat son els aranzels , l’impost que encareix el preu d’un producte extranger, fixar quotes o continguts limitats , establir polítiques comercials i industrials que afavoreixen les industries nacion als i el seu creixement o expanció.Entradas relacionadas: