La realitat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,81 KB

 

LA PREGUNTA DE LA REALITATL`ontologia es ” l’estudi del que es”  .4.1ORIGEN DE LA PARAULA “REALITAT”“Realitas” no te un origen molt noble, es troba en la paraula polisèmica res, que en llatí va tenir les significacions molt diverses: cosa material, esser , fet, objecte, experiència, etc“Realitat” ingressa en la filosofia en l`edat mitjana, per Duns Escoto. Ortega utilitza la paraula realitat per expressar el tema radical de la seva filosofia, i Zubiri elabora una metafísica del que es real.4.11SIGNIFICATS DE LA PARAULA “REALITAT”En la historia del pensament  hi ha dues maneres de definir el que es real: una negativa i l`altra positiva.Segons la definició negativa, realitat es allò contraposat a aparença o  també a possibilitat: el que es real es no aparent i el que no es merament possible. Per  arribar a una definició positiva de realitat, es important analitzar els principals significats filosòfics d`aquest terme:Parlem d`una realitat contingent, quan ens referim a quelcom que es actualment, però pot deixar de ser i pot no haver estat ( ex. El cas del mon en la seva totalitat, que es ,però podria no haver estat)Podem utilitzar la paraula realitat, per referir-nos a quelcom necessari, que es defineix com absolutament real (ex la existència de Deu )A vegades anomenem real allò que percebem a traves dels sentits: la realitat sensible o físicaTambé podríem parlar de realitat psíquica, per designar la realitat dels nostres pensaments, imaginacions, desitjos, idees, etc. Les realitats psíquiques son sempre internes, intramentals.Podríem parlar també de realitat virtual, per referir-nos al conjunt de percepcions i sensacions generades amb ajuda d`un suport tècnic (ordinador)4.1APARENÇA I REALITAT hem vist que oposant realitat i aparença aconseguim una definició negativa de realitat ( que es insuficient fins i tot , per alguns filòsofs). De manera resumida direm que l` aparença ha estat concebuda de tres formes:Com el ser real de les coses,Com ocultació del ser de les coses,Com el camí per arribar a descobrir el ser real de les coses4.2POSSIBILITAT I REALITAT També podem parlar de realitat en referencia al que es possible. En certa manera, el que és possible encara no es real, encara no existeix. Però és quelcom que podrà arribar a ser, perquè actualment es donen les condicions perquè sigui real en el futur. Les possibilitats son les accions que es poden realitzar partint de les condicions naturals , ja que posen límits a les possibilitats ( ex no podem fer “una espasa d`aigua”). Les possibilitats poden ser heretades, descobertes o creades, i naturalment, pdn ser apropiad REALITAT, HISTORIA I VIDA Historia i vida son dos conceptes generals amb els qual es pretén ordenar, expressar i comprendre la realitat. Amb ells pretenem pensar la realitat com a vida històrica o com historia viscuda.Afirmar la historicitat de la realitat implica defensar una concepció dinàmica del mon, es a dir que contínuament estan sorgint noves realitats i sense parar es perden altres. Heràclit i Hegel afirmen que la historicitat es un component basic de la comprensió de la realitat. La temporalitat i la finitud es un element constitutiu del que avui anomenem realitat. Per últim, el ser no es altra cosa que el fluir basic anomenat temps. Dilthey va considerar que la vida es el lloc original i originari del qual s`ha de partir. Ortega afirma que la categoria de vida s`ha d`entendre en un sentit biogràfic i no simplement biològic.Podem respondre que viure consisteix a estar en el mon, es a dir tractar amb les coses que ens envolten.5

Entradas relacionadas: