Raonament analògic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,1 KB

 

LOGICA Què és? La ciència de les condicions del raonament formalment vàlid. Per raonament entenem un procés mental que es caracteritza perquè en ell es passa d'una o més enunciats (premisses) a un altre (conclusió) que es deriva necessàriament d'aquells.

Un raonament és formalment vàlid quan exixsteix una conexió adient entre les premises i la conclusió. És valid si: -La conclusió es deriva de les premisses i/o axiomes del sistema per aplicació de regles de raonament establertes en el sistema. -La conclusió és vertadera per a tots els casos d'interpretació de les premisses si són vertaderes. En un raonament vàlid, la conclusió es deriva rigorosament de les premisses, de manera que és impossible que algú mantingui les premisses i negui la conclusió.

LÒGICA PROPOSICIONAL

Què és? És la lògica que estdia les proposicions ense analitzar els elements (a no ser que també siguin proposicions) que les formen.

Les proposicions són frases en que s'afirma o nega alguna cosa, per tant poden ser vertaderes o falses. No interessa saber si són vertaderes o falses, sinó si ho poden ser, tenen dos valors de la veritat: vertader i fals.

Proposicions:-Simples(atòmiques): cap dels seus elements són una proposició. -Complexes(moleculars): compostes per diverses proposicions simples.

Taula símbols:


-Variables o lletres enunviatives: (p,q,r,s,t) serveixen per simbolitzar enunciats. -Operadors o connectives: són signes quedenoten relacions lògiques que serveixen per establir connexions. -Signes auxiliars: formalització enunciats [()]. Com podem saber si una experssió està ben formada?  I.Una lletra enunciativa és una formula ben formada. II.Si p es una fórmula nop també. III.Si p i q són fórmules piq, poq, pcq tmb. IV.Cap expressió és una fórmula del càlcul proposicional si no compleix I-III.

Deducció: és una operació lògica que consisteix a obtenir enunciat-conclusió a partir d'altres premisses mitjançant l'aplicació de regles.

TAULES VERITAT

-Tautologia: 11111... És una fórmula sempre vertadera. -Contradicció: 00000... És una fórmula que sempre és falsa. Fórmula consistent (o indeterminada): 011010... És quan en uns casos és vertadera i en alguns altres falsa

Entradas relacionadas: