Quimica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,99 KB

Gas: mescla homogènia formada per diferents gasos.
Liquid: mescla homogènia formada per un liquid en el que es dissolt una altre substancia (solid liq gas) aigua-oli immisibl
Solid: mescla homogènia formada per diferents tipus de metalls, acer, llauto, bronze.
Composició: components, proporció: Diluida -solut, Concentrada +solut, Saturada, no admet + solut, dpn d temp
Concentració: informa quantitat solut k i a disolta en l solucio
Un
Àcid es una substancia capaç de donar protons o idrons a un altre substancia.
-Gust àcid -reaccionen amb mlts metalls M+àcid--sal+H
2i
-reacci amb carbonats (CO
32-) MCo3+àcid--sal+Co2+aigua
-Ataqn ls cel·lules - Modifiquen el color d'alguns colorants
Una
Base es una substancia capaç d'agafar un idroni i una altre substancia
-Gst amargant -Sn biscosos - Modificn color agns colornts
Indicadors / PH es una substamncia que canvai el color quan entra en contacte amb una solució acida o bàsica, ex: fenoftalina, bromotinolm PH = -log [H]
Solubilitat: capacitat que te uns substancia per ser soluble en un liquid, depen del disolvent i temperatura,
la solubilitat d'una substancia en un dissolvent determinat es la composició de la solució saturada
En una
Reacció quimica una o més substancies donen lloc a altres de propietats i caracteristques diferents.
trencament dels enllaços, i una reorganització dels àtoms per formar el producte. en tota reacció quimica la massa es mante constant, massa reactiu = massa producte

Entradas relacionadas: