Quimica 2011

Enviado por Lara y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,93 KB

 
1. Els òxids de nitrogen formen part de la pol·lució de les grans ciutats a causa de la
combustió en els motors d’explosió. El N2O4(g) és incolor i el NO2(g) és marró i més
tòxic. En una experiència de laboratori s’introdueixen 184,0g de N2O4(g) en un recipient
de 4,00 L, i s’escalfen fins a 300 K per a provocar la dissociació del N2O4(g) en
NO2(g). Passat un cert temps, quan la mescla ha assolit l’equilibri, s’analitza el contingut
del recipient i es troba que la quantitat de NO2(g) és 36,8g.
a) Determineu la constant d’equilibri en concentracions (Kc) de la reacció de dissociació
del N2O4(g) a 300 K.
[1 punt]
b) Si l’aire de les grans ciutats a l’estiu, i en dies sense vent, és més marró que a l’hivern,
justifiqueu si la reacció de dissociació del N2O4(g) és endotèrmica o exotèrmica.
[1 punt]
DADES: Masses atòmiques relatives: N=14,0; O=16,0.
a) Reacció de dissociació del N2O4(g): N2O4(g) = 2 NO2(g)
Constant d’equilibri de concentracions: Kc = [NO2]2 / [N2O4] [0,2 p]

Entradas relacionadas: