Quantitat de substància

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,31 KB

 
MOL: la quantita t de substància que conté 6'02·1023 partícules (nº Avogadro).
MASSA MOLAR: és la massa d'un mol de les partícules d'una substància.
VOLUM MOLAR: és el volum d'un mol d'una substància. El V
m d'un gas en c.n = 22'4 dm3/mol (0ºC i 1 atm) .Vm d'un gas en c.e = 24'8 dm3/mol (25ºC i 105Pa) .
CALCULAR V
m: on n = nº mols substància,v = volum substància .
CALCULAR d: on m = massa, v = volum. UNITATS: g/m
3 o g/L
CALCULAR MOLS: on n= nº mols d'una substància, m = massa d'una substància(g),
M = massa molar d'aquesta substància(g/mol).
CALCULAR QUANTITAT DE SUBSTÀNCIA: on n = quantitat de substància,
N = nombre de partícules, L = constant d'Avogadro
COMPOSICIÓ CENTESIMAL: és el percentatge en massa de cada element que forma el compost. FÓRMULA EMPÍRICA: és la fórmula més simple que indica la proporció atòmica dels elements que el formen.
CALCULAR F.EMPÍRICA: es necessita conèixer els elements que en formen part i les masses.
CALCULAR F.MOLECULAR: es necessita conèixer la fórmula empírica i la massa molar.

Entradas relacionadas: