Qualitat del deute(q

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,46 KB

 
           ratios: Liquiditat (L): actiu circulant capacitat de l'empresa a
-------------------- pagar el deute a c/t
pasiu circulant entre 1 i 2.

tresoraria (T): realitzable+disponible igual que liquiditat
-------------------------------
exigible a c/t

Garantia (G):Actiu(-depeses establiment/amortitzades)
-------------------------------------------------
exigible total capacitat total de
l'empresa per afrontar els deutes .
Disponibilitat (D): disponible entre 0.3-0.4 com mes baix mes dificultats per
-------------- pagar els seus pagaments
exigible c/t

autonomia (A): recursos propis 0.8-1.5 optim comprova la qualitat del
---------------------- finançament .
exigible total
Qualitat del deute(Q): exigible c/t com més baixa la ratio mes qualitat del
--------------- endeutamen .
exigible total


FM= AC-PC
rendibilitat economica: re= BAII BAII . vendes
-------- vendes actiu
actiu

rendibilitat financera: rf= benefici net
-----------------
recursos propis
benefici n . vendes . actiu
vendes actiu recursos propis
marge rotacio palancajement

Entradas relacionadas: