Psicologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,42 KB

 
Fonts de la psicologia -Plató fou el creador d`una psicologia racional, tot i que algunes de les seves explicacions eren mitologiques. Pensava que l`ànima es anterior a l`esser huma i que el constitueix quan, per les seves vicissituds en una altra vida, cau en un cos terrestre. -Aristòtil concep la psyché com a element o principi biològic. Es una propietat essencial de l`esser viu i no es independent del cos, fora del qual no te sentit ni existencia. -Rene Descartes abans d`ell qualsevol funcio vital dels organismes s`explicava per l`existencia de l`anima; ningu no pensava que els actes humans poguessin ser produïts per la influencia d`estimuls ambientals. -Pavlov va demostrar que no tots els reflexos son innats hi ha mecanismes d`associació que permeten establir nous reflexos als estimuls.
Primeres teories cientifiques -L`estructuralisme de W. Wundt(1832-1920) com el fundador de la psicologia cientifica. Crea el primer laboratori de psicologia l`any 1879. Consistia a estudiar els continguts mentals per mitja de la introspecció i l`experimentació. -El funcionalisme de W. James va estudiar la utilitat i el funcionament dels processos mentals, la forma en que els organismes lluiten per adaptar-se en un entorn canviant i complex.
La psicoanàlisi de Freud(1856-1939) es va oposar a la consideració racional de la ment humana, pel fet d`admetre la realitat de l`inconscient i de considerar que la personalitat estava determinada pels instints psicologics.
La psicologia com a ciencia de la conducta -Watson s-xx, l`any 1913 va publicar un manifest fundacional, en que rebutja la introspecció com a metode, i va orientar la psicologia per camins mes objectius. -Pavlov va estudiar la conducta segons els esdeveniments anteriors, mentre que Skinner va descriure la conducta operant que depen de les conseqüències del comportament. -Bandura referent a l`aprenentatge cognitiu social. En moltes situacions aprenem conductes tot observant el comportament d`un model.

Entradas relacionadas: