Psico-sexualitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,64 KB

 

12. L’ÈTICA DE LA CURA DEL SI

Souci de soi. En el món grec o grecoromà l’ètica va lligada amb la cura del si (“ocupat de tu Mateix”). Foucault es mou en aquest món i nosaltres ens movem en el món Judeocristià, món conservador que agafa una part del món grec, que és la metafísica. Relació mestre-deixeble à relació de filia (d’aquí prové filosofia). En parlem d’una Veritat sincera, encara que siguin coses que tu no vulguis sentir. Tu Construeixes la teva vida com una obra d’art i decideixes qui t’acompanya i qui No. Si em necessites, jo hi serè, però també per dir-
Te allò que no està bé, Per dir-te la veritat, no en un sentit metafísic, en un sentit sincer. Si no, No soc amic de debò.

L’ètica té a Veure amb la cura del si creatiu. No hi ha cura, si no hi ha cura de l’altre. Persona Que només té cura de si mateix és un narcisista, un egoista. Hi ha persones que No es cuiden perquè són molt altruistes i acaben morint, perquè només es Preocupen per ells/es mateixos.

13. SCIENTIA SEXUALIS I ARS ERÒTICA EN FOUCAULT I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES PEDAGÒGIQUES

Michael Foucault (1926-1984) diu que hi ha dues maneres d’entendre la sexualitat. Com s’ha entès A l’Occident i com s’ha entès a l’Orient.


-Occidentà sexualitat entesa com la ciència de la sexualitat (scientia sexualis), com A biologia o psicologia i medicina. Com a pedagogs dir: quina educació sexual s’ha Fet en base a això? No dir Foucault diu això, ho diem nosaltres a partir de Foucault. Foucault textualment diu “No es pot aprendre  donar plaer, a aconseguir plaer, a augmentar-lo”. Tenim por al plaer, a experimentar.


-Orientà paraula clau de la sexualitat – plaer (ars eròtica). Es treballa a través Del plaer, l’erotisme, el joc, la imaginació. L’òrgan sexual és el clítoris, Per donar plaer, però fa poc, es considerava com un penis que no havia acabat De desenvolupar-se. La veritat és extreta del mateix plaer. A l’Occident és al Contrari, hi ha poc plaer.

14. EL NOU IMPERATIU CATEGÒRIC D’ADORNO I L’EDUCACIÓ DESPRÉS DE AUSCHWITZ

Imperatiu Categòric = deure incondicional, no depèn de cap condició; L’imperatiu d’Adorno és que Auschwitz no es repeteixi.  

Adorno Filòsof que feia una crítica a l’imperatiu categòric de Kant, perquè en base a L’holocaust i el nazisme, crea un imperatiu categòric oposat a Kant. Important Distinció que fa Kant entre persona i cosa. Les persones tenim dignitat i les Coses preus.

15. LA IDENTITAT SEGONS Virgínia WOOLF

Segons ella l’ésser humà no té Identitat, sinó que aquesta es construeix a partir de les relacions. És a dir, La identitat s’inventa a partir de les relacions i abans de les relacions, el Subjecte no té identitat. Alhora, la identitat, és a Dir: qui sóc, canvia segons el lloc on s’estigui i per tant no és permanent. Aquestes dos idees parteixen, d’una banda del perspectivisme, ja que estableix Que una situació és diferent segons el lloc que s’ocupa i, d’altre banda, de Heràclit, Perquè estableix que el canvi és constant. És a dir, que, com la situació Canvia segons el lloc on s’està, s’ha de saber mantenir les formes en cada Situació perquè cadascuna és diferent entre si i requereix diferents maneres de Comportar-se socialment acceptades. Això és el que s’entén com a bon educador, Que sap mantenir les formes.

16. EL DASEIN SEGONS Heidegger

Segons Heidegger (1889-1976), Quan parlem de Dasein, estem parlant de:

-L’ens que es pregunta per L’ésser

-El Dasein existeix

-Existir es projectar-se, és ser Possible

-L’essència del Dasein rau en la Seva existència (l’essència del ser humà és existir).

Da | sein: da=ahí, sein=ésser; Vol dir existència en alemany. Dasein és l’ésser humà. L’ésser humà és un ens Que es pregunta per l’existència i pel ser. Per tant, l’ésser humà és un ens Que existeix i existir vol dir ser possible. Però alhora, ser possible vol dir Inventar-se o construir-se i inventar-se vol dir que es pot ser el que es Vulgui. Però aquesta llibertat de ser el que es vulgui genera angoixa perquè Implica decidir el que vols ser dintre d’aquesta diversitat d’opcions per Escollir. A més, aquesta llibertat de ser el que es vulgui engloba la opció D’escollir el bé o el mal i per tant, implica vigilar el que s’escull i Acceptar les conseqüències de l’elecció que es fa. Dasein és l’ent que som Nosaltres mateixos i és l’únic ens que es pregunta qui és, es preguntar pel Ser. El fet de ser el que es vulgui va en contra de la Metafísica perquè aquesta estableix uns models per imitar, és a dir: implica “fer-ho com jo”.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Etiques del deure