Els proveïdors

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,8 KB

 

1.ELS PROVEÏDORS COM A PART DE L’ENTORN:

L’entorn empresarial és el conjunt de les forces que Se situen a l’exterior de  l’empresa i Que hi exerceixen influència.  Segons Porter l’empresa està sotmesa a 5 forces competitives externes. Una d’aquestes és el poder de negociació amb els proveïdors.   5 Forces de porter: Rivalitat entre els competidors Existents al mig, a la dreta a dalt:
amenaça Dels competidors nous i a la dreta a Baix:
amenaça de productes nous i substitutius.

A l’esquerra a dalt:

poder de negociació dels proveïdors, a l’esquerra a baix:
poder de Negociació dels clients.

Les relacions amb Els proveïdors:


Les relacions amb els proveïdors sorgeixen quan les empreses Tenen les necessitats d’ aprovisionar-se de materials aquest fet implica una Contractació d’un proveïdor que comporta la recerca, selecció, avaluació dels Proveïdors negociació amb els proveïdors i la signatura del contracte. El Resultat és: una comanda, un lliurament, una facturació i el certificat de Proveïdors

LA RECERCA DELS PROVEÏDORS:


El primer pas de les relacions amb els proveïdors és La recerca per després seleccionar el més adequat per les necessitats de L’empresa.

Es poden trobar amb 2 Processos:

Situació De partida de l’empresa:


que l’empresa tingui un desenvolupament de mercat però no Estigui contenta amb ells o que vulgui ampliar la quantitat de proveïdors  El Tipus de compra:Proveïdors a llarg termini de factors productius directes o Materials indirectament de manteniment, reparació i operació com material D’oficina.
Proveïdors puntuals per Serveis que només facis una vegada.

Recerca on-line:


 Buscar a través dels cercadors d’Internet en que et Descriuen el producte. és molt important tenir la presència d’Internet ja que Et permet buscar per tot el món sense invertir-hi molts recursos ja que amb Internet et fas conèixer per molta més gent.

Hi ha 2 tipus de motors de cerca:


Genèrics:


( Google, Yahoo, Altavista, Bing )rastregen Internet i llegeixen tantes pagines Com poden i un cop llegides et presenten un índex d’adreces de caràcter General. 

Verticals:

Són motors De cerques específics sobre temes concrets els més habituals sónper buscar hotels, assegurances, pisos o Viatges. S’actualitza la informació més sovint.

Recerca off-line:


 Recerca off-line o tradicional encara és important, Però perd importància comparat amb l’online. Es busca proveïdors per:


1.Premsa, radio i televisió per anuncis que donen a conèixer El producte.  
2.Publicacions especialitzades: Hi ha moltes revistes Especialitzades de tot tipus de continguts. 
3.Fires i exposicions: és un mitjà per conèixer de prop els Productes i fer relacions amb futurs proveïdors.

LA SELECCIÓ DELS PROVEÏDORS:


Per fer un procés per fer una selecció d’un proveïdor s’ha De tenir en compte un procés de 5 punts:

1. Avaluació de les necessitats:


És la primera fase de l’activitat de l’empresa, és de molta Importància donar resposta a 3 preguntes clau:

¿Què demanem?  ¿Quan ho demanem?- Temps -  ¿Quant en demanem? – quantitat –

Per determinar la quantitat d’articles que l’empresa preveu Que necessitarà s’utilitzen 2 tècniques estadístiques:


Mitjanes mòbils i anàlisi de la recta de regressió aplicant El mètode de mínims quadrats.

B.Elaboració D’una llista de proveïdors:

La recerca de proveïdors ens porta a elaborar una llista de Proveïdors que en principi poden satisfer les nostres necessitats. Per cadascun Dels proveïdors s’ha d’obrir un registre que inclogui tota la informació Important:

·Dades d’identificació: raó social, domicili legal i Comercial, telèfon, fax, adreça electrónica, lloc web, CIF...

·Tipus de productes que ofereix o serveis que dóna, preus, Polítiques de descompte, condicions de pagament acordades, condicions de Lliurament i contractes signats.

També en aquests registres hi ha anàlisis que se n’hagin fet I mostres i catàlegs d’articles. S’ha de tenir tota la informació actualitzada Constantment.

C.Anàlisi D’ofertes dels proveïdors:

Aquesta fase comporta: sol·licitar propostes a proveïdors Del registre fet. Obtenir el seu catàleg de productes i rebre ofertes detalles Per escrit.

D.Establiment De criteris de selecció:

Per escollir correctament el proveïdor s’ha de definir Clarament els criteris d’avaluació o factors que determinen el resultat del Procés d’avaluació. Hi ha criteris parcials i globals

Criteris parcials:


es fa servir els models de selecció basat en El preu.

Criteris globals:


es fa servir el model de selecció De Lehman i O’shaughnessy que es basa en el càlcul de la mitjana basada en 17 Atributs.

Reputació general del proveïdor. Condicions financeres.Flexibilitat del subministrador per Ajustar-se a les necessitats de l’empresa. Experiència amb el subministrador en Situacions anàlogues . Servei tècnic ofert. Confiança en el venedor. Comoditat En el subministrament de la comanda. Dades sobre l’adequació de la comanda. Preu. Especificacions tècniques. Facilitat d’ús.Preferències de l’usuari principal de Productes. Formació oferta per el subministrador. Temps de formació Requerit.Confiança e la data de Lliurament promesa,. Facilitat de manteniment. Servei post venda.

Entradas relacionadas: