Protecció de dades

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,64 KB

 

La Investigació de mercats es pot portar a terme mitjançant mètodes Diferents:

Investigació de despatx, treball de camp o mètode Mixte

Preparació De les dades:
Codificació I edició, Creació d’un fitxer de dades, Anàlisi de consistència i Tabulació.

La codificació consisteix A assignar a cada pregunta i resposta d’un qüestionari un dígit Que les representa en l’arxiu de dades.

Tabulació

La tabulació consisteix a fer el recompte de les dades que s’han Recollit en els qüestionaris.

El Procés de tabulació inclou totes les operacions orientades a L’obtenció de resultats numèrics relacionats amb els temes Tractats en el qüestionari.

Anàlisi Univariable, Anàlisi bivariable, Anàlisi multivariable


La distribució Conjuntaés Una forma de representar les distribucions de freqüències en una Taula de doble entrada, de manera que es poden examinar les relacions De causa-efecte entre dues variables.

Els nombres índexsón Indicadors de la variació d’una variable respecte a un moment Considerat com a període base.

Mesures Estadístiques descriptives


Consisteix, A resumir les dades a partir d’un o dos elements (mesures Descriptives) que caracteritzen la totalitat de dades.

Amb Les dades recollides a partir d’una mostra es pot fer una Aproximació al valor dels paràmetres de la població. Aquest mètode S’anomena ínferència Estadística
.

En Estadística s’anomena paràmetrequalsevol De les mesures que expressen alguna característica general d’una Població

El Valor d’un paràmetre s’estima a partir d’algun estimador, Una mesura calculada a partir de les dades d’una mostra, que pot Proporcionar un valor aproximat (estimació
) Del paràmetre poblacional.

Entradas relacionadas: