Les propietats dels plàstics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,65 KB

 


6.- Relaciona les següents paraules i conceptes:

A) Cautxú, polímer natural, vulcanització, pneumàtics, ebonita


La vulcanització és una transformació que escalfa un polímer natural (el cautxú) i el barrejes amb el sofre per obtenir un material més resistent i durador (l'ebonita) que, per exemple es pot fer servir per fer pneumàtics.


B) Marfil, polímer artificial, cel. Luloide, cinema, cel.Lofana, seda artificial, raió, pilotes de ping pong


Buscant imitar el marfil, que és un polímer natural, es va barrejar un altre polímer natural, la cel.Lulosa, amb àcid nítric i càmfora per obtenir el primer polímer artificial popular: el cel.Luloide. Va representar el desenvolupament del cinema, fou la base de la primera fibra artificial: el raió  i del primer embolcall transparent: la cel.Lofana. Avui dia les pilotes de ping pong encara són d'aquest material.


7.- a) Què signifiquen les sigles dels plàstics actuals més comuns: PVC, HDPE, LDPE, PP, PS i PET?


PVC: policlorur de vinil // HDPE: polietilè d'alta densitat // LDPE: polietilè de baixa densitat // PP: polipropilè // PS: poliestirè // PET: tereftalat de polietilè.

B) Explica breument el seu procés d'obtenció


La matèria primera dels plàstics són els monòmers orgànics que s'obtenen a partir de les naftes sortides de les torres de destil.Lació del petroli. La producció dels plàstics consta d'una fase química, o de polimerització. I d'una fase tèrmica i mecànica durant la qual s'escalfen fins a obtenir-ne una pasta que sotmesa a extrusió, injecció o compressió, esdevé un objecte amb una forma determinada.


8.- a) Què és la nanotecnologia?


La nanotecnologia és una enginyeria de la matèria que treballa a escala molecular i atòmica amb l'objectiu de manipular àtoms individualment.

B) Què és un nanòmetre?

Nanòmetre és la milmillonèssima part del metre. 1nm = 10-9m


C) Què es pot fer amb la nanotecnologia?


Amb la nanotecnologia actualment es fa recerca científica i industrial. EN un futur, però es podria desencadenar una nova revolució industrial que abastaria camps tant diferents com la medicina, la construcció o el medi ambient.


9.-a) Què significa internalitzar costos?


Internalitzar costos significa sumar al preu d'un objecte o servei el preu de l'impacte ambiental o social que comportarà la seva utilització.


B) Quina relació té amb l'anàlisi del cicle de vida ACV i la sostenibilitat?


L'ACV és un mètode que examina tots els aspectes ambientals que impliquen el cicle de vida d'un producte, des del seu naixement fins a la seva mort com a residu. És útil per quantificar els costos ambientals que cal afegir per internalitzar costos, seguint els criteris de sostenibilitat.
Entradas relacionadas: