Propietats dels elements

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,65 KB

 

Exemple: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5---Periode 3-Grup 17

Grup 1->alcalins

Grup 2->alcalinoterris

Grup 3 a 12->metalls de transicio

Grup 16->calcogens

Grup 17->halogens

Grup 18->gasos nobles

Propietats periodiques dels elements.

Energia d'ionització-energia necessaria per arrencar un electro d'un àtom en l'estat fonamental i en fase gasosa.

Afinitat electronica-el canvi d'energia que es produeix quan un atom neutre en estat gasos capta un electro i es forma un anio, tambe en estat gasos.

Electronegativitat-la tendencia d'un atom a atreure electrons quan es combina.

Radi atomic-la meitat de la distancia entre els dos nuclis de dos atoms d'un mateix element que formin una molecula diatomica, una estructura covalent o una estructura amb enllaç metal.lic.

Caracter metal.lic

caracter oxidant reductor-oxidant:te tendencia a captar electrons i esdeve io negatiu-reductor:tendencia a perdre electronsi esdeve io positiu.

Entradas relacionadas: