Pronoms personals tonics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,37 KB

 


L'estructura de la notícia Que, on, qui, quan, perque / El títol o titular,
El cos de la notícia,El subtítol,
L'avanttítol o sobretítol,
L'entrada,
Els titolets o intertítols,
Les fotografies.

Les vocals o/u en els morfemes:
plurals masculins  al morfema -os, S'escriuen  u els mots invariables acaben -us ,mots singular acaben -u s'afegeix una -s en el plural.

Mamífer és l'hiperònim els animals vertebrats /gatcérvolóselefant,són hipònims de mamífer.

Antonímia:

complementarietat, D'inversió o reciprocitat, gradació

Als segles xviii i xix, Romanticisme, la literatura va recuperar i va potenciar el gust de la fantasia

Autors i obres


Entre els autors del segle xix que tracten la narrativa de terror, cal esmentar R. L. Stevenson


Característiques: espai, personantges, ambient

Tema 3

El reportatge és un gènere periodístic en què el reporter o la reportera s'ha de documentar prèviament sobre el tema i ha d'anar en persona al lloc dels fets que són notícia.

Els pronoms personals

Hi ha altres pronoms, els pronoms personals

La primera persona, que coincideix amb l'emissor de l'acte comunicatiu: jo. La segona persona, que coincideix amb el receptor de l'acte comunicatiu: tu.

La tercera persona, que no participa en l'acte de comunicació: ell, ella


Pronoms díctics: Els pronoms de primera persona i els de segona persona són díctics, perquè fan referència a la situació comunicativa en què es troben els parlants.

Pronoms anafòrics: Els pronoms de tercera persona són, anafòrics, perquè només es poden interpretar a partir d'un antecedent.

La metàfora consisteix en la substitució d'un element real per un d'irreal amb què manté una certa semblança, de manera que en el text l'únic element que apareix és l'irreal.

El terme eufemisme prové d'una expressió grega que significa 'ben parlar' i consisteix a substituir una paraula o un conjunt de paraules (perífrasi) que expressen un concepte desagradable.

El disfemisme, en canvi, és l'ús d'una expressió irònica o divertida per tal d'evitar anomenar un terme tabú


Entradas relacionadas: