Proces de formació dels evangelis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Religión

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,91 KB

 

1.5

Primer conflicte intern: la circumcisió. Concili de Jerusalem

Quan la predicació dels primers cristians anava estenent-se fora d’Israel on els jueus eren una petita minoria, els que s’anaven convertint al cristianisme eren majoritàriament pagans que practicaven altres religions. El primer problema es va presentar quan es volia obligar a aquest a circumcidar-se per fer-se cristians, ja que aquests eren incircumcisos  en no ser jueus i no els hi havien practicat després del seu naixement com és el cas dels jueus. Els cristians de Jerusalem, tots ells d’origen jueu, defensaven que s’havia de circumcidar a tothom qui es volgués fer cristíà, mentre que Sant Pau i Bernabé defensaven que hi hagués llibertat i es circumcidés només a qui ho volgués. Aquest problema es va solucionar en el primer i famós Concili de Jerusalemque va tenir lloc a l’any 49 d. C
. en què els apòstols van acabar decidint que la Circumcisió no era imprescindible per ser un bon cristíà. Aquest concili va significar l’eliminació de regles i una simplificació.  

Aquest va ser el primer d’una sèrie de concilis que hi ha hagut al llarg de la història del Cristianisme, en els quals sempre s’ha intentat buscar solucions quan hi ha hagut algun conflicte dins l’Església. Els Concilis els convoquen els papes i hi assisteixen els bisbes en representació dels seus bisbats, però en aquell primer concili encara no hi havia ni papa, ni bisbes. Els que ho van decidir van ser els apòstols.


1.6

La formació dels llibres bíblics: primera literatura cristianaEs al llarg d’aquest primer segle quan té lloc la formació dels llibres del Nou Testament:
els evangelis, el llibre dels fets dels apòstols, les cartes paulines escrites per Sant Pau, la resta de cartes escrites pels apòstols i l’Apocalipsi.

Els evangelisrecullen tot allò que Jesús va fer i va dir. Prèviament hi havia uns escrits que circulaven entre les diferents comunitats cristianes i  recollien tot el que Jesús havia dit era la font Q
. A partir d’aquests escrits i del que els que havien conegut a Jesús en vida havien explicat, es redactaren diversos evangelis. Els més reconeguts per l’Església i recollits a la Bíblia són els quatre evangelis canònics
. Però existeixen també els evangelis apòcrifs, als quals no se’l hi dóna tant reconeixement.

Els quatre evangelis canònics són: el de Mateu, Març, Lluc i Joan. Tots són de la mateixa època més o menys i expliquen els mateixos fets i els mateixes dites de Jesús, però amb detalls diferents depenent a quina comunitat s’adreçés cada evangeli. Aquests evangelis eren llibres de catequesi per a les diferents comunitats.
Entradas relacionadas: