Proces de la Digestio

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,97 KB

Proces de la Digestió: tenen lloc 2 tipus:
-Mecanics, o fisics, en ls quals es trnsfrmen les molecules. Coomencen a la boca (amb la trituració dels aliments i la seua barreja amb la saliva) i continuen a l'estomac.
-Quimics. Produïts pels enzims dels sucs digestius, que converteixen les molecules en d'altres de mes simples.

-La bola alimentaria passa per la faringe i l'esofag i arriba a l'estomac, on es barreja amb el suc gastric secretat per les seues parets i forma el quim.
-El quim es atacat, a l'intesti prim, pels enzims del suc pancreatic i els de la paret intestinal. La bilis, produïda al fetge, dispersa els greixos en petites gotes, i en facilita el transport i la reaccio amb els enzims.depres aixo pasa al duode k alla es on van a parar els enzims digestius k el duode els fa mes petits i dpres pasan a lintesti prim i es produeix l'absorció.
-A l'intesti gros sabsorbeix l'aigua i els minerals, per la qual cosa els residus de la digestio es fan mes solids. ai lintesti gros mols alimens perden aigua i hi ha la femta es on i han els residus. i els bacteris de lintest donen vitamines.
-Els excrements estan formats per materials no digerits i bacteris, que s'expulsen per l'anus.
-L'aigua, els minerals i les vitamines no pateixen cap transformacio en el proces digestiu.labilis ajuda a digerir els greixos labilis esta al fetge.

Entradas relacionadas: