O problema do método: a idea de substancia en Descartes e o problema da veracidade divina.

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en gallego con un tamaño de 10,2 KB

 

Descartes. MÉTODO.DUDA.EXISTENCIA DE DEUS. SUSBTANCIA


INTRODUCCIÓN

Segundo a opinión máis estendida entre a maioría De filósofos e historiadores da filosofía, téndese a considerar a Descartes, Coa súa filosofía racionalista, como o iniciador da filosofía moderna. Malia Que a súa actividade se desenvolve nun contexto de innovación e descubrimentos No que interveñen moitos outros filósofos, con importantes achegas, a súa Afirmación do valor da razón, ancorada no descubrimento da subxectividade, abrirá O camiño á filosofía moderna.
Descartes naceu o 31 de Marzo de 1596 en La Haye, na Turena francesa. Pertencía A unha familia da baixa nobreza. Posteriormente fará os seus estudos no colexio Dos xesuítas de La Flèche, ata os dezaseis anos, estudando logo Dereito na Universidade de Poitiers. Segundo a propia confesión de Descartes, tanto no Discurso do método como nas Meditacións, as ensinanzas do colexio Decepcionárono, debido ás numerosas lagoas que presentaban os saberes Recibidos, a excepción das matemáticas, onde vía a posibilidade de encontrar un Verdadeiro saber.
Esta mostra de escepticismo, que Descartes presenta como un trazo persoal é, Non obstante, unha característica do pensamento de finais do século XVI e Principios do XVII, nos que o pirronismo exerceu unha notable influencia. Rematados os seus estudos Descartes comeza un período de viaxes, apartándose Das aulas, convencido de non poder encontrar nelas o verdadeiro saber

Despois dos seus estudos opta, pois, pola carreira Das armasAllí coñecerá un mozo científico, Isaac Beeckmanurante varios anos Manteñen unha intensa e estreita amizade, exercendo Beeckman unha influencia Decisiva sobre Descartes, sobre todo na concepción dunha física matemática, na Que fora instruído por Beeckman.En 1619 tiene tres sonos sucesivos que Interpreta como unha mensaxe do ceo para consagrarse á súa misión filosófica. A Importancia que concede Descartes a estes sonos choca coas características que Se lle atribúen ordinariamente ao seu sistema ( Racionalismo), pero segundo Este Descartes nos relata, estarían na base da súa determinación de dedicarse á Filosofía, e conterían xa a idea da posibilidade de fundamentar con certeza o Coñecemento e, con iso, reconstruír o edificio do saber sobre alicerces firmes E seguros. Despois de dotarse co seu método dunha moral provisional, renuncia á Súa carreira no exército. 

A obra cartesiana, malia a temperá morte do seu autor, abrangue unha extensión Considerable entre as cales destacan Regras para a dirección do espírito, Discurso do método, Meditacións metafísicas e Principios da filosofía.

A idea de que é necesario un método para dirixir ben a razón e alcanzar o Coñecemento non é estritamente falando unha elaboración propia e exclusiva de Descartes. Polo menos debe compartir o mérito de tal creación con Touciño Entrefebrado e Galileo. Non obstante, é tan particular o uso que Descartes fai Do método, e tal a influencia que exercerá na constitución do seu pensamento Filosófico, que a asociación do problema do método coa filosofía cartesiana Está plenamente xustificada. A continuación expóñense algunhas características Da época, necesarias para comprender a constitución da filosofía cartesiana.

A época que viviu este Filosofo foi determinante para el. O renacemento supón o triunfo das ciencias, Ciencias que triunfaban porque se baseaban nun método concreto, que tiña uns Pasos a seguir, unhas regras que se se aplicaban correctamente daban unha Resposta verdadeira. (“Por método entendo as regras certas e fáciles que, (…) Nunca tomará nada falso por verdadeiro”)

Precisamente Descartes Quere crear para a filosofía un método que a leve a dar afirmacións tan Correctas e verdadeiras como aquelas que se dan nestas ciencias. Quere aplicar Un deses métodos a filosofía e escolle o matemático por crelo o máis correcto e O máis fiable.

Crea así un método para Evitar o erro e construír unha filosofía cun cimentos fortes. As regras do Método que el prantexa son 4:

-A 1º é a regra da Evidencia: que consistía en non aceptar xamais ningunha cousa como verdadeira Que non coñecese evidentemente ser tal; é dicir, evitar coidadosamente a Precipitación; non aceptar nada nos nosos xuízos, senón aquilo que se Presentase tan claramente que non tivese lugar a dúbida, unha evidencia. Estas Evidencias aparecían grazas a intuición. A intuición era unha especie de luz Natural, de instinto natural que teñen por obxecto as naturezas simples: por Medio da intuición captamos inmediatamente conceptos simples emanados  da razón mesma, sen que quede posibilidade Algunha de dúbida ou erro.A segunda regra é a da División. Cada unha das dificultades que teñamos ante un problema, deben Examinarse, dividirse en tantas partes como fose posible para que a súa Resolución fose o máis doado posible.-A terceira é a regra Da síntese. Consiste en conducir por orde os meus pensamentos, comezando polos Obxectos máis simples e máis doados, para subir pouco a pouco, como por graos, Ata o coñecemento dos máis complexos.-E a derradeira regra é A da revisión, facer en todo o noso razoamento as  revisións que sexan precisas en cada un dos Pasos que demos para estar seguros de non omitir nada e que o erro non tivese Lugar.


Como vemos, o método Que plantexa Descartes é idéntico o razoar matemático. Ata agora, pensa Descartes, que a razón foi utilizada de este modo, é dicir, correctamente e Prestando atención a non cometer erros, só no ámbito das matemáticas, Producindo nela resultados admirables. Nada impide sen embargo, que a súa Utilización se estenda a todos ámbitos do saber producindo neles froitos Igualmente admirables.


Para fundar unha Filosofía fiable, entón, hai que basearse unicamente nas evidencias absolutas, En ideas claras e o método para chegar a elas que escolle o filosofo é a Dubida: dubidar de todo para ver se queda algo que se resista a toda dubida, é Dicir, a 1º evidencia, da que non se poida dubidar.

Descartes utiliza a Dúbida tan só para buscala verdade, dubidar de todo é so un procedemento Metodolóxico para atopar unha verdade indubidable. Descartes pois, non é un Escéptico en ningún momento. A dúbida non é para el unha postura definitiva, Nin sequera unha postura inicial, pois parte da confianza na posibilidade de Alcanzar a verdade, por iso lle chama a dúbida metódica, isto é, a dúbida como Método para alcanzar a verdade.

O criterio da dúbida Aplicase entón para todas as crenzas, especialmente as que aparecen como máis Sólidas e evidentes. Se é posible dubidar de elas, deben de momento deixarse de Lado, non poden valer como fundamento sólido da metafísica que este filósofo Quere crear.


En primeiro lugar, é Posible dubidar da información que nos proporcionan os sentidos (así no texto: “penso que non teño sentidos, creo que o corpo, a figura, a extensión, o Movementos e o lugar son só ficcións do meu espírito”), cousa bastante lóxica Nun racionalista como Descartes. Se os sentido nos enganas as veces, poderíamos Supor que nos enganan sempre, ou polo menos, non sermos capaces de discernir Cándo nos enganan e cándo non.

Pero esta dúbida faino Non só dubidar dos sentidos senón de todo: “pero convencinme de que non había Nada absolutamente nada no mundo” e e´l mesmo se fai unha pregunta que parece Non ter solución : “hai (…) algunha cousa acerca da cal non poida ter a menor Dubida?”


Chega Descartes entón a Un punto sen saída. A dúbida parece que eliminou todas as crenzas e polo tanto Os escépticos terían razón. Pero, de repente, cando a dúbida está no seu punto Máis álxido, no acto puro de dubidar de todo, xorde unha verdade indubidable, a 1º evidencia, algo que se resiste a dúbida: estou dubidando. O único pois que Non pode eliminar a dúbida é a dúbida mesa, o acto de dubidar (“engáneme tanto Como queira que endexamais poderá facer que eu non sexa nada, senón que tanto Máis pensarei ser algunha cousa”). O dubidar non quita, senón que fai existir a Propia dúbida. Descartes conclúe pois coa 1º evidencia sobre a que se sosterá o Seu edificio filosófico: “eu penso, logo son”. Así mesmo nolo explica no texto: “eu son, eu existo”, era tan firme e segura que as máis extravagantes suposicións Dos escépticos non son capaces de conmovela, xulguei que podía recibila, sen Escrúpulo, como o primeiro principio da filosofía que andaba buscando”. O “cogito” é unha intuición. O acto de pensar (aquí dubidar)
, evidencia o acto de Ser na medida en que sei que penso.

Esta é pois a 1º Evidencia a que chega Descartes mediante a súa dubida metódica, e das que Partirán todas as demais.Pero non se trata solo da 1º evidencia ou verdade Senón que constitúe o prototipo de toda verdade. ¿Porqué? Pois porque reúne as Dúas cualidades propias das verdades evidentes: é clara e é distinta. Clara Entendida como patente, manifesta, presente , aquilo do que non podemos dubidar Aínda que queiramos, precisamente pola súa claridade; e Distinta entendida como Perfectamente delimitada, determinada. Polo tanto, iso é o único irrefutable, Indubidable: dubido, penso, son.

Entradas relacionadas: