Principis de comptabilitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 

El Pla general de comptabilitat són les regles del joc de la comptabilitat, on s’expliquen i es donen les normes per portar la comptabilitat, de manera que tothom faci servir els mateixos criteris, principis i normes. Aquestes han de ser homogènies per poder-les contrastar, facilitar-ne l’anàlisi i la comprensió.  

-----------------------------
Principis comptables//Principi d’empresa en funcionament
. Es considerarà, a menys que es provi el contrari, que la gestió de l’empresa funcionarà en un futur previsible. 

Meritació

. Els efectes de les transaccions o fets econòmics es registra ran quan esdevinguin. 

Uniformitat

. Adoptat un criteri entre les alternatives possibles s’ha de mantenir en el temps i aplicar-se d’una manera uniforme per a transaccions o altres esdeveniments i condicions similars Prudència
. S’ha de ser prudent en les estimacions en temps d’incertesa. La comptabilitat no vol ser agosarada sinó prudent. 

No-compensació

.  Aquest principi serveix per quan un client és a la vegada proveïdor. 

D’importància relativa

. S’admetrà la no aplicació estricta d’alguns dels principis i criteris comptables quan la importància relativa en termes quantitatius i qualitatius 
----------------------------------------------------------------------------

Auditoria financera (analitzar si les auditacions estan plasmades en els documents comptables descriuen adequ. Els fets que les han produit. (aud. Externa, interna, operativa, ecoauditoria.

Entradas relacionadas: