Preus psicologics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,5 KB

 

TEMA 8: PREU

Qualitat-preu:


El preu és l'únic element de màrqueting que genera ingressos i esdevé un factor important a l'hora d'adquirir un bé o servei. Tres tipus de Compradors:
-Els que prefereixen qualitat.
Els interessats en el preu
-Els que busquen una relació equilibrada entre Preu i qualitat
L’estimació Del preu a aplicar resulta problemática sobretot quan:
-L’empresa ha de fer-ho per primera vegada, Es desenvolupa un nou producte, S’introdueix en un nou canal de distribució, S’introdueix en una nova área geográfica, Es tracta de fer una oferta.

Procediments fixació preus

1.Selecció dels objectius del preus:


cada preu tindrà un impacte sobre beneficis, ingressos i quota de mercat. 
a)Supervivència-> competència intensa
b)Maximització unitats venudes, max ingressos actuals, max beneficis, maxim desnatat del mercat, lideratge en qualitat -> diferenciació.

2.Estimació de la demanda:


demanda funció de preu i renda. Investigacions de mercat: relació entre preu i quantitat de demanda. Increment de preu suposa reducció demanda. 

3. Estimació dels costos:


Tipus de costos:-Fixes:

no varien amb la producció o volum de vendes.

-Variables:

varient directament amb el nivell de producció.

-Costots totals:

costos fixos + costos variables.

4. Anàlisi dels preus i ofertes competidors

5.Selecció d'un mètode per la fixació de preus:


el preu ha de cobrir els costos i obtenir benefici raonable.

Umbrals:


Superior (el q esta disposat a pagar el consumidor), Inferior (costos empresa)

6.Selecció del preu final:


Tenir en compte la qualitat, la marcat, la publicitat i les polítiques dempresa. 

Circumstàncies paper preu com indicador qualitat:


producte nou, qualitat objectiva díficil d'avaluar, situació economica llar, diferencies de qualitat, preu absolut no és massa alt.

Psicologia fixació de preus:-Percepció diferències de preus:

els compradors perceben les diferencies de preus en temes proporicionals. Percepció xifres imparells.

-Preus de referència:

Associat amb la diferencia entre el preu pagat i el que el comprador considera el preu just per un producte. 

-Percepcions preus:

Emmarcar guanys i pèrdues. 

Discriminació de preus:


dues varietat d'un bé que son venudes a dos compradors a diferents preus, sent aquest preu el corregit pel cost associat amb la diferenciació del producte. 
Es pot utilitzar quan: el mercat sigui segmentable, compra preu baix prohibit preu alt, no ha de ser mal vista pels consumidors, no ha de ser il·legal.

Management Fi "Yield Management":


pràctica de maximitzar beneficis de la venda de béns a través de controlar el preu i les existències, millorant el servei.
Revenue management: vendre unitats de capcaitat fixa de la forma més rendible possible. Producte adequat, client adeq, moment adeq, preu adeq.

Entradas relacionadas: