Present indicatiu tossir

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,75 KB

 

QUANTITATIUS;


Variables;
poc...Molt..Tant..Quant..Bastant/s.. Gaire/s…

Invariables;


que, força, massa, més (de), menys (de), prou (de).

INDEFINITS;


Variables;


tot..Un..Algun...Ambdós..Cada un..Mateix..Qualsevol/qualssevol..Altre..Tal..

Invariables;


cada, cap, sengles (cadascú el seu)

Pronomos idefinits;


algú,alguna cosa, quelcom, res

altri,altre, altra cosa

ambdós,ambdues

cadascú, cada u

ningú, res, cap, cap cosa

qualsevol/ss, qualsevulla/ss

tot, tothom, una, un; hom

VERBS;

Present d’indicatiu; jec, jeus, jeu, jaiem, jaieu, jeuen

Present de subjuntiu; jegui, jeguis, jegui, jaguem, jagueu, jeguin

Imperatiu; jeu TU, jegui ELL, jaguem NOS, jaieu VOS, jeguin ELLS

Imperatiu; pugues, pugui, puguem, pugueu, puguin

Vulgues, vulgui, vulguem, vulgueu, vulguin

INFINITIU; -ar,-er,-ir

PARTICIPI; ha..

GERUNDI; -nt!!!!!! (mai, -guent, -quent)

(SUBSTANTIU);


ovella = marrà / ase = samera / cabra = boc

dida = didot / perdiu = perdigot

heroi = Heróïna / d’hoste = d’hosta

emperador = emperadiu / gendre = la jove / oncle = tia

amo = mestressa / abat = abadessa / modista = sastre


Entradas relacionadas: