Politika ekonomikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 10,78 KB

 

Zerga politika

Zerga politika da herrialde kideei duten tresna nagusiak beren herrialdeetako ekonomian eskuarteko. Ekonomia aldagai nagusiak( Ekoizpena prezioak eta enplegua), lor daiteke batez ere eta bildu eta zenbateko gastua diren beharrezkoak estatua finkatutako helburuak lortzeko. Beste faktore batzuk kontuan hartu  bear dira: biztanleriaren erreakzioa eta zer neurri hartu diren iruzurraren aurka.

Zerga politika motak

Zerga tresnak:Gobernuek tresna dituzte beren ekonomia helburuak lortzen saiatzeko.

-Ahalmeneko zerga politikak: Gobernuak diru sarreretan edo gastuetan nahia eragin nahi dut enean aplikatzen dituzten politikak dira araututa daudenez gobernuaren ekimenez abiatzen dira hauek dira nagusiak:

Obra publikoetarako programa: b Bi helburu dituzte ekoizpen eta enplegu nahiak handitzea eta herrialdeak azpiegitura gehiago izatea.

Enplegu eta prestakuntza plana: plan horien helburua da langileek denbora laburrean prestatu eta kontratatzea azkar laneratu daitezen. Administrazio publikoek landutako planak dira

Transferencia programa: egoera okerrenean dauden taldeei laguntzen zaie ordainketa iraunkorren bidez hauek dira nagusiak langabezi prestazioak eta erretiro pentsioak.

Zerga tasen aldaketa: errentaren arabera erabakitzen dugu ezer kontsumitu, zerga family familiek eta inbertitzeko duten kopurua aldatzen du, horrek eragina du eskari agregatuan.

Ez erraza zehazten politika jakin batek zenbaterainoko eragina izan duen horretan horregaitik egonkortzaile automatikoak ere erabiltzen dira:Egonkortzaile automatikoak herrialde jakin bateko ekoizpen nahiarekin bat areagotu edo murrizten diren diru-sarrera edo gastu publikoak dira. Heraldico ekonomia zikloaren eta atlantikoaren arteko tranzizio fasea laburragoak eta hain traumatikoa izatea lor daiteke egonkortzaile nagusia:

Zerga proportzionalak: zerga tasa ez da aldatzen errenta mailaren arabera

Zerga gheikorrak:Zerga tasa errenta maila handitu ahala igotzen da

Gizarte kotizazioak: langile eta enpresek gizarte segurantzari egiten dizkioten ekarpenak erakunde horrek ematen dien gizarte babesaren truke

Langabezia prestazioak: Estatuak ezinbestean langabezia egoeran dauden gizarte eta ekonomia beharrak asetzeko ematen dituen diru laguntzak.

Eraginak ekonomian:Helburua aurkakoa denean eta zergak igotzen direnean edo gastu publikoa murrizten denean zerga-politika murriztailea dela esaten da eta kontrakoa eratzailea:

Gastu pub.(G) Zergak(B)= Errenta erabil.(G)Kontsumoa(G)Eskari agregatua(G) Ekoiz.Prezi. Enplegu(G)

Zergak(G) Gastu pub.(B)=Errenta erabil.(B)Kontsumoa(B)Eskari agregatua(B) Ekoiz.Prezi. Enplegu(B)

ESTATUKO AURREKONTU OROKORRAK

Sarrerak:Gizarte kotizazioak(afiliados) Tributuak(zergak/tasak) Beste batzuk(Trasnferentziak/ondareagatiko sarrerak/inbertsio ondasusnen besterentzea/kapital transferentziak)

Gastuak:Arruntak(ondasunak eta zerbitzuak erostea/funtzionarioei egindako ordainketa) Inbertsio azpiegiturak(karreterak..) Transferentziak eta diru laguntzak

AURREKONTU SALDOA

Ekonomia 2 defizit mota sor daitezke:

Defizit ziklikoa: Ekonomia zikloan halabeharrez gertatzen diren ateraldietan sortzen da, estatuak esku hartzen du, ekonomia suspertzeko eta ekonomia eragileei konfiantza berreskuratzeko horregaitik hazkunde aldietan desagertu egiten da defizit hori, estatuak sarrera handiagoak lortzen baititu eta gastua murrizten baditu ekoizpenaren eta enpleguaren gorakada baliatuta.

Egiturazko defizita: Iraunkorra da oztopo haundia da ekonomia garapenerako, estatuek etengabe artu bear baititut bere gain zorraren kostua.

Defizit publikoa finantzatzeko:

Zor publikoa jaulkitzea:Banku bati mailegua eskatzen diogunean bezala estatua ere dirua eskatzen dio enpresa eta partikularrei titulu balore jakin batzuen truke, titulu bat ematen diete edukitzaile interes finko bat jasotzeko.

Zergak igotzea: Zergak igota gehiengoaren nahiaren aurkako neurriak izan dira eskaria jeistea eragiten dute hori dela eta hedaldietan aplikatu ohi da

Zirkulazioan dagoen diru-kantitatea handitzea: Prezioen igoera sortzen du (inflazioa)


Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Dirua eta bankuak