Politika ekonomikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 8,32 KB

 

10Estatuak ekonomia-jardueran esku hartzeko eta herrialdearen bilakaera ona errazteko hartzen dituen neurriei eta erabiltzen dituen tresnei politika makroekonomikoa deritze.

Politika makroekonomiko helburuak:*Ekonomia hazkundea: kantitatea eta kalitatea areagotzeko.Estatua ekonomia-zikloen arteko gorabeheren ondorio negatiboak arintzen saiatzen da, ekonomia-adierazle naguziak BPGd eta NPGd dira*Enplegu betea: biztanleria aktiboaren %98 okupatuta dagoenean enplegu betea dagoela esaten da,enplegu-maila neurtzen duen adierazleak Jarduera-tasa okupazio-tasa eta langabezia-tasa dira*Prezioen egonkortasuna: ondasunen eta zerbitzuen prezioak kontrolatzea funtsezkoa da,kontsumitzeaileek erosteko ahalmena ez galtzeko eta inflazioak eragiten eragiten duen ziurgabetasuna sahiesteko

XX


Politika makroekonomiko motak:*Zerga-politika: zerga-bilketa eta gastu publikoaren aplikazioa baliatzen ditu*Moneta-politika: banku zentrala hartzen dituen neurrien

multzoa da, zenbait aldagai ditu zirkulazioan dagoen diru kantitatea eta diruaren prezioa*Kanpo-politika: estatuak beste herrialde kiko transizioak kontrolatzeko egiten dituen esku-hartzeak dira*Errenta-politika: produktu ezegonkorren prezioak kontrolatzen saiatzen da estatua

Zerga-politika deritzo sektore publikoak funtsak bilduz eta gastu publikoen aplikazioaren bidez nahita bideratzen duen jarduerari, estatuak finkatutako helburtua lortzeko

XX


Zerga politika motakA-zerga-tresnak*Ahalmeneko zerga-politikak: diru sarreretan edo gastuetan nahita eragin nahi dutenean aplikatzen dituzten politikak dira, helburua ekonomia jarduerari eustea da.-Obra publikoetarako programak -Enplegu eta prestakuntza planak -Transferentzia programak -Zerga-tasen aldaketa*Egonkortzaile automatikoa:herrialde jakin bateko ekoizpen-mailarekin bat areagotzen edo murrizten diren diru-sarrera edo gastu publikoak dira.-Zerga proportzionalak -Zerga gehikorrak -Gizarte kotizazioak -Langabezai prestasioak B-Eraginak ekonomian:Ondasunen eta zerbitzuen eskari osoa edo agregatua handitzeko zergak jaisten direnean edo gastu publikoak handitzen denean, zerga politikak hedatzailea dela esaten da, helburua aurkakoa denean eta zergak igotzen direnean edo gastu publikoak murrizten denean, zerga politika murriztatzailea dela esaten da.

X
Estatuko aurrekontu orokorretako diru-sarrera publikoak

Gizarte kotizazioak


: Gizarte Segurantzan afiliatutako langileek egiten dituzten ekarpenak dira.

Tributuak


: Aurrekontuetako diru-sarrera publikoen iturri nagusia dira, eta bi mota daude:
  • Zergak: Administrazio publikoak behartuta egin beharreko ordainketak dira.

  • Tasak: Erabiltzaileak onura dakarkion zerbitzu publiko bat erabiltzeagatik ezartzen diren ordainketak dira.

Beste sarrera batzuk: Transferentzia korronteak, ondare bidezko sarrerak, inbertsioen besterentzea, kapital-transferentziak.+

Estatuko aurrekontu orokorretako gastu publikoak

Gastu arruntak


: Funtzionarioen soldatak edo enpresa pribatuei erositako ondasunak eta zerbitzuak.

Inbertsio-gastuak


: (Errepideak, ospitaleak...) egiteko.

Transferentzia(pertsonak) edo diru laguntzak(enpresak)


: Enpresei edo pertsonei ematen zaien laguntzak dira.
Aurrekontu saldo

Defizit motak


:

  • Ziklikoa: Estatuak esku hartzen du, ekonomia suspertzeko eta ekonomia-eragileen konfiantza berreskuratzeko.

  • Egiturazkoa: Iraunkorra da, eta estatuak etengabe hartu behar baititu bere gain zorraren kostuak.

Defizit publikoa finantzatzeko


: Zor publikoa jaulkitzea edo zergak igo.

X
Presio Fiskala Espainian

Estatuak zergetatik eta gizarte-kotizazioetatik lortzen dituen sarreraren eta BPGd-aren arteko zatidura da.

Presio fiskala= Zergetatik eta langileen kotizazioetatik lortutako sarrerak / BPGd x100

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Politika ekonomikoa