Poeta tràgic història de l'art planta-espai

Enviado por Chuletator online y clasificado en Latín

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,02 KB

 

DOMUS: nucli urbà, habitatge x famílies amb recursos econòmics, una sola planta i exterior bàsic, sense finestres, orientat cap a l’interior, l’aire i la llum entraven x l’obertura del pati. Dins nucli urbà.

 • Ianua: porta que donava a un corredor dividit en dos trams: vestibulum i fauces.

 • Ostarius: porter

  • Cella ostiaria: espai del porter

  • Tabernae: botigues obertes a l’exterior

  • Atrium: centre de la vida familiar, forma rectanguar

  • Complivium: espai obert en la part superior

  • Impluvium: estany situat en el sòl que recollia l’aigua de la pluja, amb una cisterna a sota.

  • Lararium: petita capella x honrar els déus i realitzar el culte familiar.

  • Focus: foc de la llar situat a l’atri

  • Cubicula: dormitoris no gaire grans

  • Triclinium: menjador

  • Ablinum: eren les dependències del pater familias, on es guardaven els documents importants.

  • Andron: passadís estret que portava cap al peristylum.

  • Presitylum: espai més obert i luxós de la casa.

  • Oeci: altres habitacions al voltant del peristylum.

  • Exedra: sala d’estar

  • Culina: cuina

  • Latrinae: excusats

INSULA: blocs d’habitatge de lloguer situats dins del nucli urbà.

6 o 7 plantes amb escales exteriors.

Materials barats i febles (ensorrar i incendiar amb facilitat)

Hi ha combinació de domus + ínsula (domus amb pisos de lloguer a dalt)

No tenen aigua corrent i usen latrines comunitàries, al centre d’ínsula hi ha pati de veïns.


VILLA: finca rústica que té dos edificis (villa rústica i villa urbana)

 • Rústica: construcció destinada a esclaus i animals.

  • Vilicus: esclau amb casa pròpia

  • Cortes: estances destinades al bestiar

  • Bubilia: estables x bous

  • Equilia: estables x cavalls

  • Horrea, granaria, apothecae: emmagatzema productes d’explotació agrícola.

  • Dolia: dolls on es guardaven l’oli i el vi nou.

 • Urbana: 2a residència dels romans acabalats

Casa de descans en llocs privilegiats (prop de rius, boscos, llacs o platges),

Distribució semblant a la domus però amb + espais i jardins

Dependències caracteritzades x grans amplitud i x exuberància i riquesa de la decoració.


Busquen mobiliari destacats per la seva funcionalitat.

 • Lectus: jaç col·locat en el triclinum i en els cubicula.

 • Cathedra: cadira amb braços.

Elements principals de decoració són pintura al fresc i mosaic.


Mosaic és art decorativa que consisteix a representar formes geomètriques o escenes figuratives col·locant petites peces (tessellae) de marbre, de pedres de colors o de pasta vítria, una al costa de l’altre.


Mosaic és símbol de poder i com més petites són les peces, + car i + important és.

Entradas relacionadas: